Skjermbilde 2015-06-11 kl. 17.50.22

Det går mot økte bomsatser

Det rådet ikke mye uenighet rundt bordet da den politiske styringsgruppa for Haugalandspakken møttes torsdag formiddag. Det trengs mer bompenger.

TRAFIKK: Dog, for noen var nok kamelen betraktelig tyngre å svelge enn for andre.

– Økte bompenger i seg selv klinger veldig dårlig. Men vi ser jo at det er en utfordring å klare å finansiere pakken slik den ligger nå, og da var det forventet at det kom innspill om å ta en ny runde på inntektene, sier fylkesvaraordfører Terje Halleland (Frp).

Et levende håp om mer statlige midler til finansiering av vegprosjekter i distriktet til tross, fylkesordfører Janne Johansen (H) har for lengst innsett realiteten.

– Jeg tror nok at til tross for at vi tror det kan komme mer penger fra staten, er vi nødt til å gjøre en innsats selv, og alle rundt bordet er egentlig inneforstått med at vi sikkert må ha mer bompenger her, sier hun.

Neste møte for styringsgruppa er satt til 17. september.

Hele innslaget ser du over.