endresen

– Stortinget driver med svindel og bedrag

Klar tale fra Frp-politiker Einar Roald Endresen på fylkestinget.

(Arkivfoto)

Da fylkestinget i Rogaland behandlet byggingen av veiprosjektet Rogfast onsdag tok Frps Einar Roald Endresen ordet fra talerstolen.

Der sendte han sterk kritikk i retning Stortinget for det han kaller svindel og bedrag fra de andre politiske partiene når det gjelder veifinansiering ved hjelp av bompenger.

– Bompenger er svindel og bedrag og det er ikke Frp i regjering som bedrar, men Stortingsflertallet uten Frp, resonnerte Endresen i følge Aftenbladet.

– For hver krone som betales i bompenger, tar staten 25 øre i moms. Så betaler staten tilbake 10 øre i tilskudd og kaller det spleiselag. Som om ikke det er nok, 25 prosent av hver ti-øring tas også  inn igjen i form av moms, forklarte Endresen.

Fikk klart svar

I følge Aftenbladet fikk Endresen svar på tiltale.

– De som snakker om bedrag, må komme med en alternativ modell. Det som nærmer seg svindel er å si til egne velgere at partiet er mot bompenger og samtidig  stemmer for hver eneste bompengefinansierte vei,  uten noen gang å presentere alternativ finansiering, repliserte Aps Tom Tvedt.

Fylkestinget vedtok å iverksette arbeidet med Rogfast så snart som mulig.