Foto: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.
Foto: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Hold for ørene!

Klokka 12 i dag blir det bråk på Haugalandet - og i resten av landet. Varslingsanleggene skal testes.

AKTUELT: «Viktig melding – lytt på radio» betyr signalet, som vil kunne høres i mang en krik og krok i vårt langstrakte land.

Dette skjer to ganger årlig, og på Haugalandet har vi en rekke varslingsanlegg – blant annet på skoler. Totalt finnes det rundt 1.250 slike anlegg på landsbasis.

– Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier avdelingsdirektør Arnstein Pedersen i Direktoratet for Samfunssikkerhet og Beredskap (DSB) til direktoratets hjemmesider.

Man forbinder gjerne «flyalarmen» med krig, men varslingsanleggene har også en funksjon i fredstid, ifølge Pedersen.

– Da er det politiet som tar beslutning om varlsing. Dette kan for eksempel være aktuelt ved gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner, sier han.

Lytter du på radioen klokka 12 i dag, vil du få beskjed om at det foretas en test.