Foto: Stord Lufthavn.
Foto: Stord Lufthavn.

Avinor legger ikke ned flyplasser nå

Ingen flyplasser kommer til å bli lagt ned de neste fire årene. I dag la Avinor fram sitt forslag til framtidig flyplasstruktur.

FLYPLASSEN:– Ingen lufthavner blir foreslått lagt ned de fire neste årene, sa strategidirektør Jon Sjølander da han i dag la fram Avinor sine anbefalinger på en pressekonferanse i Oslo.

Utredningen fra Avinor er lagte på oppdrag fra regjeringen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

I stedet for å legge ned flyplasser vil Avinor heller starte et stort spareprogram på de rundt 30 småflyplassene. Det kan redusere kostnadene med mellom 100 og 150 millioner kroner innen 2019.

Resultater fra omstillingstiltakene skal sammen med eventuelle nye vegtiltak danne utgangspunkt for ny vurdering i 2019.

Avinor foreslår også noen kriterier for transportstandard. Der vil de blant annet sette reisetid til nærmeste flyplass på 1,5 time og andel i området som benytter alternativ flyplass til 50 prosent, skriver bt.no.

Helganes

Rogfast ventes å gi en reisetid med bil fra Haugesund til Stavanger på rundt én time. Dette har ført til bekymring for at flyplassen kan bli utkonkurrert av Sola. På Solamøtet i januar sa Egil Severeide i Haugesundregionens næringsforening at han ville gå i fakkeltog for å beholde flyplassen.

Forhandlingene mellom Lufthavnutbygging og Avinor har ennå ikke munnet ut i noe konkret. Bekymringen har vært at Helganes kun ville beholde Oslo-rutene og dermed bli nedlagt på grunn av kortere reisetid til Bergen og Stavanger.