bilde203-2_kopi_5

Birgitte-saken: Etterlyser dokumenter

Fetterens far har skrevet brev til politimester Steinar Langholm og bedt om å få utlevert alle dokumenter fra DNA-undersøkelsen i Østerrike.

BIRGITTE-SAKEN: Fetterens advokat og prosessfullmektig har igjen etterlyst dokumentene som lå til grunnlag for rapporten fra det rettsmedisinske instituttet, GMI, i Østerrike. I brevet til politimesteren skriver faren blant annet:

– Vi har i 7-8 år etterlyst den originale tyske utgaven av «Sporbeskrivelse” utarbeidet av det østerrikske laboratoriet. Utgaven har til dags dato blitt nektet utlevert av politiadvokat Buberg. Til tross for at politiet påberoper seg ressursmangel, har en utarbeidet en norsk variant hvor deler av rapporten er utelatt. Denne er oversendt forsvarerne, til tross for at en aldri har bedt om denne.

– Jeg ber om at De som overordnede i politiet på Haugalandet sørger for at den originale ”Sporbeskrivelse” blir oversendt fetterens prosessfullmektig Grete Strømme umiddelbart, avslutter fetterens far brevet til Langholm med.

– Har levert ut alt vi har

– Det de etterlyser er underlagsmaterialet som ble lagt til grunn for rapporten. De har fått rapporten, men det er ikke vanlig praksis hos GMI å levere ut underlagsmateriale. De mener det er interne dokumenter. De gav oss likevel noen av disse dokumentene etter at vi spesifikt ba om det, og disse har vi overlevert til fetterens advokat/prosessfullmektig, sier politiadvokat Thor Buberg til TV Haugaland.

Politiet får stadig inn nye tips i saken.

Har krav på innsyn

– Vi fikk en rettsavgjørelse på at vi skal få alle opplysninger og beskrivelser av realbevis i saken allerede i desember 2007. Det vil si alt, alle former for bilder, datafiler, ord, tegninger. Med andre ord også alle dokumenter som er produsert som underlag for å beskrive eller analysere rapport. Vi skal få vite hva Kripos, GMI, og RMI har av opplysninger i forbindelse med realbevisene, sier Grete Strømme, fetterens prosessfullmektig.

Strømme har selv skrevet brev til GMI med spørsmål i forbindelse med DNA-undersøkelsene, men de viser til at de ikke kan svare uten et mandat fra politiet i Haugesund.

– Det har vi ennå ikke fått, sier Strømme.

Etter henvendelsen fra Buberg fikk Strømme et nytt dokument fra GMI.

– Dette lister opp en rekke nummer uten beskrivelse av sporene og sier oss lite. Vi har ikke fått vite hvilke forundersøkelser som er gjort. Dessuten er det funnet nye hår på klær som ikke har vært kjent, og vi vil ha den totale oversikten. GMI har nemlig vært flinke til å dokumentere.

Strømme har i dag skrevet nok et brev til statsadvokaten i Rogaland, Harald Grønlien, for å purre på svar på brevene om innsyn i sporbeskrivelsen.

– Jeg håper vi slipper å kaste bort domstolenes tid med nok en innsynsbegjæring, avslutter Strømme.

Statsadvokat Grønlien har innkalt politimestrene i Stavanger og Haugesund til møte om etterforskningen av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen.

Fetterens advokat, Arvid Sjødin, mener det kan være en sammenheng mellom de to uløste drapssakene.