Arriva Shipping etablerer seg med kontorer på Hinna i Stavanger og Gdansk. Pressefoto
Arriva Shipping etablerer seg med kontorer på Hinna i Stavanger og Gdansk. Pressefoto

Satser i Polen

Det ølenbaserte rederiet Arriva Shipping åpner avdelingskontor i Gdansk.

SHIPPING: Rederiet har de siste årene hatt en positiv utvikling og vekst, og har i følge en pressemelding behov for å forsterke landorganisasjonen. Mange av rederiets sjøfolk er fra Polen og de baltiske landene.

– Ønsket om en bedre kostnadskontroll og nærhet til ansettelsesprosessene var viktige momenter for opprettelsen av avdelingen. De ansatte er vår viktigste ressurs, og det å finne de rette personene til de rette stillingene er helt essensielt for utviklingen av vårt rederi, sier daglig leder Sindre Matre.

I første omgang vil kontoret kun serve Arriva Shipping, men dersom det viser seg å være behov vil kontoret også kunne bistå andre rederier med rekruttering av arbeidskraft.

Åpner i Stavanger

Samtidig med etableringen av kontoret i Gdansk i Polen åpner rederiet også befraktningskontor i Stavanger under navnet Arriva Chartering AS. Det nye selskapet er bemannet med 3 ansatte, som alle har bred erfaring innen bransjen. Kontoret skal inneha funksjonene operasjon, befraktning/megling og salg.

– Vi ser spennende muligheter i årene fremover og denne etableringen skal kunne gjøre oss i stand til å betjene våre kunder på en bedre og mer smidig måte, sier Matre.