FØRST: Anne-Beth Høyvik, leder Haugesund Røde Kors omsorg, ordfører Petter Steen jr og Runar Nordvik fikk æren av å sitte på «den røde samtalebenken» som de første
FØRST: Anne-Beth Høyvik, leder Haugesund Røde Kors omsorg, ordfører Petter Steen jr og Runar Nordvik fikk æren av å sitte på «den røde samtalebenken» som de første

Samtalebenk på plass i sentrum

I dag kom «den røde samtalebenken» på plass i Steinparken. Røde Kors håper benken kan få flere slå av en prat med ukjente som sitter alene.

I dag kom «den røde samtalebenken» på plass i Steinparken. Røde Kors håper benken kan få flere slå av en prat med ukjente som sitter alene.

Den offisielle åpningen av benken markerer starten på Røde Kors sitt 150 års jubileum.

– Vi håper at folk vil ta seg en pause og komme i kontakt med andre mennesker som de ser sitter på benken, sier Monica T. Haakull, aktivitetstilrettelegger i Haugesund Røde Kors. Benken skal stå i Steinparken ut 2015.

– Vi vil oppfordre alle til å bruke benken, smiler Haakull.

– Vi har noe å lære

Anne-Beth Høyvik, leder Haugesund Røde Kors omsorg, ordfører Petter Steen jr og Runar Nordvik, leder #medigjengen var de første som fikk æren av å sitte på benken.

– I vår kultur setter vi oss ikke sammen med noen som sitter alene på benken, der har vi noe å lære, sier Steen. Han mener samfunnet må ta på alvor at ensomhet er den nye folkesykdommen blant ungdom.

– Noe av tanken bak benken er at folk kan ta tilbake det å føre den gode samtalen sammen. Flere mangler det i hverdagen, sier Nordvik. #medigjengen arbeider for å hjelpe ungdom til å bygge nettverk og Nordvik ønsker at benken skal gi en signaleffekt til ungdommen.

I anledning 150-årsjubileet utfordret Høyvik Steen til å bruke 150 minutter av sin tid til å gjøre en innsats for Røde Kors. En utfordring Steen tok på strak arm. Nøyaktig hva han skal gjøre er ikke avklart enda.

Stor festdag

– Vi håper at folk tar seg tid til å sitte på benken og at vi kan få symbolisert at vi er inkluderende og gjestfrie, sier Molly Støle, jubileumsansvarlig. Hun håper også at benken kan få folk til å bli flinkere til å gjøre småting for hverandre i hverdagen.

Dagens arrangement var starten på jubileet. Støle forteller at 24. juni blir den store festdagen hvor de skal ha en rekke aktiviteter.

– Vi kan blant annet by på sminking av småskader, ambulansekjøring, spennende artister og danseshow, smiler Støle.