Foto: Fremskrittdspartiet
Foto: Fremskrittdspartiet

Vil ikke ta imot flere Syriaflyktninger