Aase Simonsen (H) gir ordførerkjedet videre til Jarle Nilsen (Ap). Foto: Marius A. Haugen.
Aase Simonsen (H) gir ordførerkjedet videre til Jarle Nilsen (Ap). Foto: Marius A. Haugen.

Valgkamp 2015: Fokus på Skudeneshavn

Karmøy Arbeiderparti startet valgkampen på Sør-Karmøy.

Med 400 roser og 600 flyers startet Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Jarle Nilsen og partivenner årets valgkamp i Skudeneshavn. 

Byen har vært gjennom store omveltninger de siste årene og det var derfor ingen tilfeldighet at Arbeiderpartiet valgte ut akkurat dette stedet.

Beholder skolene

Partiet har allerede varslet at de går i mot at det etableres en 1-10 skole i byen slik kommunen nå har fått i oppdrag av flertallspartiene å utrede. Nilsen og Arbeiderpartiet er tydelige på at skolene bør bestå slik de er i dag, men at bibliotek og kulturhus kan samlokaliseres med ungdomsskolen.

– Jeg tror at det vil være et helt feil signal å gi til byen at vi skal legge ned en skole i denne planen, så det er helt uaktuelt for oss, sier ordførerkandidaten.

Torsdag møtte han ledelsen ved både barne og ungdomsskolen samt representanter fra foreldreutvalg og elevrådsledere. Samtlige var tydelig på at det ikke er realistisk å samlokalisere de to skolene på grunn av plassmangel og begrensede muligheter for å bygge ut.

– Det var greit å få bekreftet dette slik at en kan sette endelig punktum for denne utredningen, sier Nilsen.

Vil opprette fond

Av andre saker som er viktige for partiet å markere i Skudeneshavn er å fullføre utbyging av sykkel- og gangsti fra Sandve til Skudeneshavn. Arbeiderpartiet vil også tilrettelegge bedre for reiseliv og kultur. I tillegg varsles en egen ordning med eiendomsskatten for dem som bor i den fredede delen av byen.

– Det jobbes for tiden med fredningsplan for gamle Skudeneshavn. I den forbindelse har vi satt opp til vurdering at eiendomsskatten som kommer inn på boligene som er berørt av fredningsplanen skal gå inn på et eget fond som er med på å utvikle dette området spesielt, sier han.