Pravis, Mathias, Sohrab og Peder går ikke på kunst. Men de kom en tur for å se hva spennende elevene hadde laget.
Pravis, Mathias, Sohrab og Peder går ikke på kunst. Men de kom en tur for å se hva spennende elevene hadde laget.

Må spare inn 40 millioner kroner

Politikerne i Karmøy får to uker på seg til å finne ut hvor de skal kutte kostnader.

(Arkivfoto)

– Vi kan ikke fortsette på denne måten, sa en alvorspreget rådmann i Karmøy, Sigurd Eikje da han mandag kveld orienterte formannskapet om den økonomiske situasjonen i kommunen. 

Situasjonen i helse- og omsorgsetaten så langt dette året viser at sektoren ligger an til et driftsmessig overforbruk i 2015 på 40 millioner kroner. I tillegg forventes en nedgang i skatteinntektene på 15 millioner kroner dette året.

– Må ta grep

Nå forventer Sigurd Eikje strakstiltak fra samtlige etater i kommunen for å hente inn 20 millioner kroner av overforbruket i løpet av dette året, mens resten av kostnaden må dekkes inn i 2016-budsjettet.

– Her må vi ta grep. Vi har ikke anledning til å sitte stille i båten uten å gjøre noe. Da er det et poeng å komme i gang så fort som mulig for at tiltakene vi iverksetter skal ha noen virkning, sier han til Karmøynytt.

Politikerne har fått frist til 30 april med å legge frem en liste over hvor de vil kutte kostnader fremover for å dekke budsjettsprekken. Det som er klart er at 20 millioner kroner skal kuttes i helse- og omsorgssektoren, fem millioner skal kuttes i teknisk, oppvekst og kultur må kutte fem millioner kroner, mens sentraladministrasjonen må tåle et kutt på to millioner kroner.

Ingen skjermes

I følge rådmannen er det blant annet økte kostnader knyttet til hjemmetjenesten og barnevern som er årsak til det kraftige overforbruket. Takket være gode tider på børsen og overskudd i barnehagesektoren ser det ut til at de tapte skatteinntektene kan reddes inn i løpet av året. Likevel er det ingen tvil om at en ny kuttrunde kommer til å merkes i tiden fremover.

– Slik utgangspunktet er nå så er det ingen ting som skal skjermes. Alle steiner skal løftes og alle steiner skal snus. Jeg har ikke gitt noen begrensninger, sier Eikje.

Karmøynytt følger saken.