10983254_838621809560112_5145420426351580635_o

Søstrene får massiv støtte

De to søstrene Hawjin og Nawjin Alinejad har fått en egen Facebookgruppe, som kjemper for at de skal få bli boende i Haugesund.

ASYLBARNA: Gruppa « To små i Haugesund trenger din støtte» ble opprettet klokka 13 i går, og et drøyt døgn senere hadde den fått 4000 medlemmer. Det var Evy Ellingvåg fra menneskerettsorganisasjonen «Foreningen av 12. januar» som opprettet gruppa.

– Folk føler seg lurt. De skjønner ikke at jenter med så lang botid i Norge ikke på noen måte kan favnes av de nye regelverkene. 

Ellingvåg har også blitt kontaktet av opprørte foreldre ved Solvang skole.

En eventuell rettsak

– Jeg har fulgt familien gjennom flere år. Vi i «Foreningen av 12. januar» setter søkelys på realkonsekvensene av norsk innvandringspolitikk. Timingen her sier det meste. Jeg mistenker UNE for å ville tvinge fram en rettsak, for å se om de kan fortsette å tolke regelverket på denne måten. 

Familiens advokat, Jan Birkeland, skal sende en anke til UNE på siste avslag. Hvis den ikke tas til følge, er en rettssak siste utveg.

– Jeg er redd for retten, sier 9 år gamle Nawjin Alinejad, som ikke kan unngå å få med seg foreldrenes situasjon. 

Ellingvåg ønsker i denne omgang å ha søkelys på barna.

-UNE har ikke snakket med barna. De baserer seg kun på skriftlig materiale. Barna har aldri fått tale sin sak. Nå gjør vi det for dem, sier hun. 

Facebookgruppa

– Til UNE. I Haugesund har vi bare akkurat nok barn, vi har ingen å miste. Det spiller ingen rolle for oss om UNE har hensyn å ta, i Haugesund har vi egne hensyn. I Haugesund vet vi at barnekonvensjonen skal gå foran grunnloven, idet grunnloven er dualistisk, ikke monoistisk (som er ønskelig). Vi vet i det hele tatt en hel rekke ting her i Haugesund, og sluttsummen er: UNE kan ikke ta noen av våre PUNKTUM, skriver Tone Hauan i et innlegg.