Arkivfoto
Arkivfoto

Kommunen ligger 10 millioner bak budsjettet

Reduserte skatteinntekter gjør at Haugesund kommune må gjøre drastiske kutt i budsjettet. Økonomisjef Jo Inge Hagland er bekymret.

Reduserte skatteinntekter gjør at Haugesund kommune må gjøre drastiske kutt i budsjettet. Økonomisjef Jo Inge Hagland er bekymret.

Det melder NRK Rogaland på sine nettsider.

– Jeg er bekymret med tanke på at vi så tidlig på året ser at inntektene er lavere. Det gjør at vi i første kvartal må foreslå å justere budsjettet. Da vil vi prøve å få budsjettet i tråd med de reelle inntektene, som vi ser så langt, sier Hagland til NRK.

Skatteinntektene er langt under det administrasjonen hadde forventet. I slutten av mars var avviket på 15 millioner, men økt rammetilskudd veier opp med fem millioner. Økonomisjefen ser ikke bort fra at det blir flere kutt.

– Vi følger nøye med på skatteutviklingen og inntektssiden nøye. Dersom det er behov for ytterligere justeringer, så må vi komme tilbake til det, uttaler Hagland.

Dette er svært dårlig nytt for Haugesund kommune, der politikerne i utgangspunktet har bedt rådmannen om å finne innsparinger på 35 millioner i 2015. Til tross for at eiendomsskatten er økt med 50 millioner, kan det fortsatt bli vanskelig å få endene til å møtes.

– En del av tiltaka i 2014 hadde god effekt og vil bli videreført i 2015. Hvis inntektene framover fortsetter å gå nedover så må det foreslås nye tiltak for å få balanse mellom utgifter og inntekter, sier Hagland.