Skjermbilde 2015-04-03 kl. 17.47.50

Vi dør av ensomhet

Nå er vi så mange ensomme nordmenn at det er blitt et folkehelseproblem. Ensomme risikerer et dårligere liv og en tidligere død.

HELSE: De fleste av oss har noen vi kan dele gleder og sorger med, noen å være fortrolige med. Men en av ti unge sier at de ikke har noen fortrolige venner. Og så mange som fire av ti mellom 16 og 24 har følt seg plaget av ensomhet, viser en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.

Ensomhet er et helseproblem

Nå er antall ensomme nordmenn så stort at helse- og omsorgsminister Bent Høie gikk ut og kalte det Norges usynlige folkehelseproblem. En tidligere undersøkelse viser at ensomhet er like helseskadelig som å røyke.

– Jeg har sett at det er helsefarlig å være for mye alene, uten at noen bryr seg om en, sier Kirsti Sand.

Påsken er vanskelig

Påsken med alle #lykke-bildene på sosiale medier og alle fjell-, påskegodt- og familieidyll-reportasjene i pressen forsterker ofte følelsen av å være utenfor. Kirkens SOS opplever økt pågang på telefonen i høytidene.

– Nå er jo ensomheten sterk i Norge. Vi opplever at folk ringer til alle døgnets tider, selv midt på dagen. Vi må bry oss mer om hverandre, sier Sand.

– Vi har den store norske ideen om å reise på hytta med venner i påsken. Men de fleste reiser ikke vekk, de er hjemme i påsken. Det er mange mennesker som er igjen i byen og der de bor. For de som blir sittende alene, blir det ekstra vanskelig, sa Bent Høie til VG i etterkant av at regjeringen for få dager siden la fram Folkehelsemeldingen.