KREVENDE TID: Det er en krevende tid for både familien og menigheten i Rossabø kirke, Konstituerende kirkeverge Wenche Lindtner.
KREVENDE TID: Det er en krevende tid for både familien og menigheten i Rossabø kirke, Konstituerende kirkeverge Wenche Lindtner.

– Et rop om hjelp og pusterom

En kurdisk familie på to voksne og tre barn har gått i kirkeasyl i Rossabø kirke.

Den kurdiske familien på fem kom til Norge i august 2013 for å søke politisk asyl. Etter å ha bodd to år på desentralisert mottak her i Haugesund har familien nå fått avslag på søknaden hos både Utlendingsnemnda og Utlendingsdirektoratet. 

Søndag for to uker siden valgte familien derimot å søke om hjelp i Rossabø kirke, hvor de nå har fått godkjent kirkeasyl av menighetsrådet inntil søknad om utsatt iverksettelse er behandlet.

– De føler seg truet på livet hvis de blir sendt tilbake. Derfor så de ingen annen utvei enn å gå i skjul. Det er en dramatisk og krevende situasjon for familien, forteller konstituert kirkeverge Wenche Lindtner.

Familien består av en mor og en far i 30 årene, to jenter i begynnelsen av tenårene og en gutt på åtte år.

– Veldig takknemlige

Praksisen rundt kirkeasyl oppstod i moderne tid i Norge i 1993. Hvor justisminister Grete Faremo (Ap) gikk ut med et pålegg til

KREVENDE TID: Det er en krevende tid for både familien og menigheten i Rossabø kirke, Konstituerende kirkeverge Wenche Lindtner.

KREVENDE TID: Det er en krevende tid for både familien og menigheten i Rossabø kirke, Konstituerende kirkeverge Wenche Lindtner.

politiet som sa at de som søker asyl i kirker og menigheter i Norge ikke skal bli hentet ut. Myndighetene kan derimot bryte kirkeasylet og hente dem som oppholder seg der. De har imidlertid valgt å avstå fra det i de fleste tilfeller.

For familien på fem var det å søke asyl siste utvei før utsendelsen.

– De kom til kirken søndag 22.mars i en bil for å søke tilflukt her i menigheten. De har vært i fare for utsendelse siden slutten av februar og nå når de fikk endelig avslag på søknaden så de ikke en annen utvei. Dette er deres siste mulighet, et rop om hjelp og pusterom, forteller Lindtner.

– Hvordan reagerte familien når de fikk kirkeasyl?

 – Familien er veldig takknemlige for det enkle de har fått av husrom. De går rundt og takker og takker hele tiden. Kirken er ikke tilrettelagt for asyl, men de er utrolig glade for det lille vi kan tilby dem, forteller Lindtner.

I fjor satt rundt 15 personer i kirkeasyl i Norge. I løpet av 2014 ble antallet redusert til 4 ved årsskiftet. Det foreligger ingen offentlig statistikk på antall kirkeasylanter, men vi kjenner ikke til andre personer som har påberopt seg kirkeasyl pr. dags dato.

Neste skritt

 For øyeblikket venter familien på å få godkjent søknaden om utsatt iverksettelse og omgjøring av avslag.

–Vi håper at søknaden om utsatt iverksettelse blir godkjent snart. Da kan familien slippe å gjemme seg her i kirken og kan leve mer komfortabelt og normalt i en mottaksleilighet, forteller Lindtner.

 – Hvor stort er trusselnivået?

– Familien oppfatter trusselnivået som veldig stort hvis de blir sendt tilbake til Tyrkia. Utover det vil jeg ikke gå mer inn på den konkrete situasjonen de er i. Advokat Knut Olav Eldhuset har blitt kontaktet og har satt seg inn i saken og vurdert den, der han mener det er grunnlag for å søke om omgjøring.

Godt støtteapparat

For menigheten er dette en ny og annerledes utfordring. Det er hele 20 år siden Rossabø kirke sist var borti en lignende situasjon, da med en Kosovoalbansk familie.

Hjelpegleden er derimot stor fra mennesker både i og utenfor kirken, noe som kommer godt med for både familien og kirken.

– Foreløpig er det venner av familien, lærere og foreldre til elever som hjelper til her i påsken. Menighetsrådet aksepterte i møte 25. mars at familien har kommet til Rossabø kirke i kirkeasyl, forteller Lindtner.

Kirkeasylet er tidsbegrenset til svar på begjæringen om utsatt iverksettelse foreligger. Dersom begjæringen avslås, tar menighetsrådet saken opp til ny behandling.

– Formelt ansvar ligger hos menighetsrådet, men det betyr ikke at praktisk arbeid overfor familien er noe staben i Rossabø automatisk skal sitte med ansvaret for. Men viljen til å hjelpe håper vi også kan ligge langt utenfor menighetens grenser, sier Lindtner og legger til.

– En støttegruppe er opprettet av Anne Engedal, hun er lærer og leder for gruppen nå i påsken. Siden familien er veldig sårbar og i en kritisk situasjon for øyeblikket, er det ikke for mange involverte nå i begynnelsen. Men hvis det blir et langvarig opphold så er det et stort behov for hjelp. Ønsker folk å hjelpe til og bidra kan de ta kontakt meg eller Anne Engedal.

– Hvor i kirken holder de til?

– Rossabø kirke er en arbeidskirke med mange rom. For øyeblikket oppholder de seg i peisestuen.

Aktiviteten i Rossabø kirke vil fortsette å gå sin gang. Praktiske endringer på logistikk er det eneste som kommer til å forandre seg, i og med at familien benytter noen av rommene i kirken.

Familien selv ønsker minst mulig oppmerksomhet, og ønsker heller ikke å komme med uttalelser på det nåværende tidspunkt.