knarr_rov

Tester ny undervannsteknologi

Gascco tester verdens raskeste ROV i forbindelse med rørinspeksjonen på Knarr-feltet.

OLJE: Undervannsfarkosten Surveyor Interceptor er spesialbygd av Kystdesign i Haugesund på vegne av samarbeidspartnerne MMT og Reach Subsea og er helt unik.

Rørledningen som ble inspesert er 106 kilometer lang og ligger på et havdyp på mellom 100 – 450 meter. Rørledningsinspeskjonen ble gjennomført i høy hastighet og var ferdig etter 17 timer. Det gir en gjennomsnittshastighet på 3,33 knop. Topphastigheten til Surveyor Interceptor var på 4,5 knopp, noe som er tre ganger hastigheten til en tradisjonell undervannsfarkost.

Knarr er et gass- og oljefelt lokalisert rundt 100 kilometer nord for Statfjord i den nordlige delen av Nordsjøen. Gassco har ansvar for transportsystemet som sørger for gassleveranser til Europa gjennom 8000 kilometer med rørledninger.