IMG_6901

Stort engasjement rundt Salvøy-planer

Mange møtte opp for å si sin mening om ny bro, småbåthavn og boliger på øya.

I dag finnes det hele seks ulike reguleringsplaner for Salvøy, noe som kan være krevende å forholde seg til for både innbyggere, kommunen og politikere.

Engasjementet var derfor stort da Karmøy kommune denne uken inviterte til informasjonsmøte om den nye områdeplanen for øysamfunnet. Mer enn 70 personer møtte frem i gymsalen på Vedavågen skole og fikk informasjon og mulighet til å stille spørsmål om videre planer for Salvøy.

Lavere bro

Et av temaene som opptok mange er situasjonen rundt Salvøybroen der trafikksituasjonen er uoversiktlig og krevende, ikke minst for myke trafikanter. Representanter fra Statens Vegvesen deltok på møtet og fortalte at de er i dialog med Kystverket om muligheter for å lage en ny bro som er lavere enn den man har i dag.

– Dagens bro har for bratt stigning og ved å senke broen så vil trafikksituasjonen bli langt mer oversiktlig, sier leder i hovedutvalg teknisk i Karmøy kommune, Dag Inge Aarhus.

Det ble ikke gitt noe tidsperspektiv på når en ny bro skal være på plass, men klarlagt behov for at man sikrer seg areal der en ny bro kan bygges.

Småbåthavn

I følge Aarhus var også etablering av småbåthavn et av temaene som skapte engasjement på informasjonsmøtet. Fylkesmannen har tidligere satt foten ned for et slikt anlegg på Ospøy ved Salvøy, en sak som Vea småbåtforening ønsker å få revurdert.

– Det vi har sagt med alle inspill som kom på møtet er at de må sende dette inn til Karmøy kommune innen høringsfristen som er satt til den 22. april, sier Aarhus som er godt fornøyd med engasjementet rundt møtet.