Må bli bedre enn i fjor

Fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag varsler storstreik hvis ikke kravene i årets jordbruksoppgjør blir møtt.
JORDBRUK: Denne uken var det representantskapsmøte og fylkesledermøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Årets jordbruksforhandlinger var naturlig nok hovedtema.
 
Fjorårets jordbruksforhandlinger endte som kjent med brudd. Fylkeslederne var samstemte om at årets forhandlinger må resultere i en bedre fordeling i favør av små og mellomstore bruk sammenlignet med i fjor, en sterk distriktsprofil og en bedret kornøkonomi dersom en skal komme til enighet om en avtale i år.