Fugleinfluensa påvist i Sverige

Mattilsynet ber folk ta forholdsregler.

Svenske veterinærmyndigheter bekreftet den 20. mars 2015 at de har påvist fugleinfluensa på to døde knoppsvaner i Stockholm. Funnet i Sverige anses som udramtatisk, men Mattilsynet ber likevel folk om å være forsiktige rundt behandling av levende fjørfe

Fugleinfluensa er en smittsom virussykdom hos fugler, men kan også smitte til andre dyrearter. Ulike varianter av fugleinfluensavirus gir ulik type sykdom hos dyrene.
Fugleinfluensa (aviær influensa) er en dyresykdom. Det er ikke farlig å spise fjørfekjøtt.

Mattilsynet ber folk ta kontakt (22 40 00 00) hvis man finner flere døde vannfugler i et begrenset område, spesielt hvis det er nær vann/sjø eller våtmark, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.