0 kr i generelle tillegg

LO og NHO er blitt enige i forhandlingene.

Årets mellomoppgjør er over, uten at partene trengte å bringes inn riksmekleren. I følge VG blir det et magert år. Partene skal ha blitt enige om et generelt tillegg på 0 kr.

For de som tjener 90 prosent av gjennomsnittslønna i Norge eller mindre vil oppgjøret bli noe bedre. De vil få et kronetillegg på 1,75 per time.

Rammen for årets oppgjør er i følge VG 2,7 prosent. Det vil si at de som ikke har lokale forhandlinger vil få tillegg tilsvarende 2,7 prosent i 2015

Partene skal også ha blitt enige om å skrive brev til regjeringen der de ber om endring i permisjonsreglene.