maria wee hollund

Tilbud om gratis svømmekurs

Mange av barna som deltar på svømmekurs i regi av Karmøy Svømmeklubb, er livredd vann. Men etter endt kurs lærer de aller, aller fleste å svømme og bli trygg i vannet.

Mange av barna som deltar på svømmekurs i regi av Karmøy Svømmeklubb, er livredd vann. Men etter endt kurs lærer de aller, aller fleste å svømme og bli trygg i vannet.

Karmøy Svømmeklubb er en utrolig aktiv klubb, som gjør en utrolig stor allmenn nyttig innsats i kommunen. Foruten at de gjennom stor dugnadsinnsats holder svømmehallen på Vormedal åpen for offentligheten, arrangerer de forskjellige svømmekurs. Nå inviterer klubben til gratis svømmekurs for barn mellom 6 – 10 år.

– Nær halvparten av Norges tiåringer kan ikke svømme. I praksis betyr det at minst 150 000 barn i første til femte klasse ikke kan svømme. Gjennom Gjensidigestiftelsen og Norges Svømmeforbund arrangerer vi hvert år gratis svømmekurs i Karmøy. Vi er spesielt interessert i de som er redde for vann, eller ikke kan svømme, sier Maria Wee Hollund (bildet over). Hun er leder for de gratis svømmekursene klubben tilbyr.

Alle blir trygge

Helt siden 2009 er det flere hundre barn på Karmøy som har blitt redselen for vann og lært seg å svømme gjennom klubbens kurs.

– Noen er livredde når de kommer, og griner gjerne i starten. Men de aller, aller fleste lærer seg gjennom kurset å bli trygge i vannet og lærer seg å svømme. Vi har opp til tre, kursede og dyktige instruktører på kursene, som gjennom teori og praksis lærer de små å ha det kjekt i vannet.

De har fått satt av svømmehallen til kurset i uke 25, 26 og 27, hvor hver gruppe på 15 barn får 2 timers opplæring gjennom fem dager.

– Vi har mulighet til å ta inn seks grupper med 15 barn i hver, hvor helst en kontaktperson tar ansvaret for å skaffe barn nok til en gruppe. Derfor har vi sendt inn invitasjoner til flere barneskoler på Karmøy, og håper skolen er bevisste på å gi dette tilbudet til sine elever. Men vi har også hatt grupper fra idrettslag og velforeninger. Hvem som helst kan egentlig søke, så lenge de får med seg 15 barn til gruppen.

Søknadsfristen til å søke er 17. april og gjøres på www.svommeaksjonen.no, og Hollund regner med at de som tidligere år klarer å få fylt opp alle gruppene.

– Hele 52 000 barn på landsbasis har siden 2008 lært seg å være trygge i vann gjennom disse kursene.