Aibel er bare et av mange offshoreverft som måtte ty tiil permitteriner i fjor høst. Foto: Marius A. Haugen.
Aibel er bare et av mange offshoreverft som måtte ty tiil permitteriner i fjor høst. Foto: Marius A. Haugen.

Pessismisme på Vestlandet

Tror tre av ti stillinger vil forsvinne.

NÆRINGSLIV: Store bedrifter på Vestlandet ser stadig svartere og svartere på framtiden. De forventer store omstillingsprosesser og lavere inntjening de neste årene.

Næringslivet på Vestlandet har fått seg flere skudd for baugen det siste halve året. Store kontrakter har gått til utlandet, og oljeprisen har sunket dramatisk. For et næringsliv, hvor store deler av inntjeningen og oppdragsmengden er basert på takten i Nordsjøen, har årets tre første måneder vært tøffe. Det viser også tallene fra den store Vestlandsundersøkelsen.

Undersøkelsen baserer seg på over 1500 respondenter fra næringslivet i Rogaland, og gir sin tydelige tale. I følge NRK frykte 60 prosent av bedriftene at en nedgang i oljebransjen vil få negative konsekvenser for deres foretning.

Store bedrifter har allerede måtte tåle store kutt som følge av den reduserte investeringstakten i Nordsjøen. Aibel har måttet kutte flere hundre ansatte allerede. Bare i Haugesund har verftet sendt rundt 200 personer på dør. Dette tiltross for at konsernet i slutten av februar vant den viktige Joahn Sverdrup utbyggingen.
Verdiene på kontrakten er i overkant av 8 milliarder kroner.

REPORTASJE OM KONTRAKTSTILDELINGEN KAN DU SE HER

Hos Kværner Stord går arbeidsstokken også tøffe tider i møte. I forrige uke ble det kjent at hjørnestensbedriften på Stord må kvitte seg med opp mot 500 personer som en følge av manglende oppdrag innen plattformbygging.

– Det er klart at fallet i oljeprisen har påvirket både bransjen og leverandørindustrien. Det er et symptom vi har forventet, og vi ser nå en bransje i omstilling, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen til NRK.

Halvparten av næringslivet på Vestlandet er direkte påvirket av oljebransjen. Landsdelen står for store deler av omsetningen og verdiskapningen i AS Norge. Seniorrådgiver i DNB Markets, Kjersti Haugland, mener Haugalandet likevel vil komme styrket ut av situasjonen.

– På sikt vil dette gå bra. Etter et sterkt fall i oljeprisen det siste halvåret vil den sakte men sikkert bevege seg oppover. På lenger sikt vil den ligge betydelig høyere enn i dag, rundt 90 dollar fatet, forklarte Haugland til TV Haugland forrige uke.

LES HELE INTERVJUET HER