Her er Statens Vegvesens foreslåtte veitraseé mellom Bakka og Solheim.
Her er Statens Vegvesens foreslåtte veitraseé mellom Bakka og Solheim.

Her er Vegvesenets forslag til ny E134 traseé

Statens vegvesen har lagt frem sitt forslag til ny veitraseé forbi Ølen og Etne på E134.

SAMFERDSEL/E134: Forslaget gjelder strekningen mellom Solheim i Vindafjord kommune og Bakka i Etne. Traseén er 37 kilometer lang og vil få en prislapp på rundt 4 milliarder kroner.

I følge planen vil trafikken ledes utenom både Ølen sentrum og Etne sentrum.

– Målet er å få på plass en trafikksikker stamveg med høy standard for gjennomgangstrafikken, og å ta hånd om mest mulig av den lokalt skapte trafikken, sier Bjørn Åmdal i Statens Vegvesen.

Det er fremdeles uklart hvordan prosjektet skal finansieres, men kalkylene på nærmere 4 milliarder kan i følge veivesenet bli intill 25 prosent dyrere. I følge forslaget fra Statens Vegvesen skal den nye veien legges utenom Knapphus, nordvest for det populære stoppestedet.