1

Halv million kroner til Storhall Karmøy

Byggingen av hallprosjektet er i rute.

Bildet: Banksjef i Skudenes & Aakra Sparebank, Alf Inge Flokketvedt og kollega, Irene Hansen overrakte gavesjekken til prosjektleder, Ånen Torvestad i Storhall Karmøy 

Storhall Karmøy AS har som målsetting å samle inn 2,9 millioner kroner fra næringsliv, private, lag og foreninger før prosjektet står klart til høsten. Nå har de fått god hjelp fra Skudenes & Aakra Sparebank som gir 500.000 kroner i gave til pilotprosjektet.

– Vi synes dette er et fantastisk godt prosjekt. Storhallen vil tilføre et mangfold av aktiviteter og det vil bidra til å skape lokale arbeidsplasser, sier banksjef, Alf Inge Flokketvedt.

Spleiselag
Med anleggsmaskiner i bakgrunnen og full aktivitet på Sletten overrakte han sjekken på en halv million kroner til prosjektleder, Ånen Torvestad i Storhall Karmøy AS. Pengene blir en sentral del av potten på 2,9 millioner kroner som skal være et spleiselag mellom private, næringsliv og lokale lag og foreninger frem til pilotprosjektet til 61 millioner kroner står ferdig.

– Dette betyr veldig mye og gaven fra banken utgjør en viktig del av de midline vi trenger for å få fullført storhallen, sier en takknemlig prosjektleder.

Stordugnad
I tillegg til at frivillige bidrar med økonomisk støtte til hallprosjektet er dugnadsbidragene en svært viktig brikke. Siden første spadestikk ble tatt på Sletten den 11. februar er det gjennomført mange dugnader av trofaste ildsjeler i bygda.

– Ut fra dagens situasjon ligger det inne nærmere 5.000 dugnadstimer i hele prosjektet, sier Torvestad.

Fornøyd
I løpet av de seks første ukene av byggeprosjektet har svært mye skjedd på det vel 20 mål store området hvor gressmatten tidligere lå. Både bane, løpebaner, speakerbu, tribune og kiosk er borte og i disse dager jobbes det med grunnarbeid og forskaling på området.

– Nå blir det støping av fundamenter til de store stålkonstruksjonene. Planen er å starte arbeidet med selve reiseverket i slutten av april.
Parallelt med dette jobbes det aktivt i hallkomiteen med å få på plass logistikk i forhold til leveranser, planlegging av dugnad samt dekker og utstyr i hallene.

– Er dere fornøyd med oppstarten av prosjektet?

– Vi kan ikke være annet enn fornøyd med dette, sier Torvestad smilende.

Storhall minutt for minutt

Allerede i slutten av neste måned vil man kunne se konturene av den 22 meter høye storhallen som reises. Deretter vil det gå slag i slag frem til åpningen i slutten av dette året. På Karmøynytt og Storhall Karmøy sine nettsider kan du via web-kamera følge utviklingen av prosjektet minutt for minutt.