1730-logo

17.30 – Onsdag 18. mars 2015

I dagens sending slår vi av en prat med Odin Staveland, som er plateaktuell. Videre får du et inspirerende møte med kreftsyke Unni, som har vært på sin første trening med Kreftomsorg Rogaland, og vi sjekker status på barnehageplassene i distriktet.