Skjermbilde 2015-03-24 kl. 10.21.55 1

Rogaland dårligst i landet

Mens kommunene i Rogaland sliter med å skaffe pedagogutdannet barnehagepersonell har Haugesund kommune dekket alle pedagoghjemlene.

UTDANNING: Tall fra BASIL, barnehagenes egen innrapportering, viser at Rogaland fylke sliter med å rekruttere nok fagutdannete pedagoger til barnehagene. Så mange som 2 av 3 barnehageansatte i fylket mangler pedagogutdanning. Tallene bekymrer leder i Utdanningsforbundet i Rogaland, Gunn Reidun Tednes Aaserød.

– Barn som har gått i gode barnehager, det vil si de med et godt pedagogisk innhold, gjør det bedre senere i utdanningsløpet, sier Tednes Aaserød til NRK.

Men situasjonen er ikke helsvart i hele fylket. For mens Rogaland, sammen med Akershus, er de to fylkene med lavest barnehagelærerdekning, er rekrutteringen i Haugesund god.

– I Haugesund er det ingen barnehager som mangler utdannete pedagoger i forhold til antall faste hjemler, sier Maren Monclair Pedersen, barnehagefaglig rådgiver i Haugesund kommune.

Ifølge barnehageloven skal det være en pedagogisk utdannet person per 14-18 barn i alderne 3-6 år, mens det skal være en pedagog per 7-9 barn i 0-3 års alderen.

– I dag er det kun to dispensasjoner og begge er på vikariater. Vi er godt innefor lovverket, sier Monclair Pedersen.

Hun tror mye av årsaken til den gode rekrutteringen er godt er høyt fokus på omdømmebygging innen barnehageyrket.

Også med tanke på andelen barne- og ungdomsarbeider i barnehagene ligger Haugesund kommune godt an, og blant de beste kommunen i Rogaland. Gjennom GLØD-prosjektet fikk kommunen i 2014 100.000 kroner for å øke andelen barne- og ungdomsarbeidere i kommunen. Alle midlene ble ikke tildelt og vil bli overført til i år.

– Vi tilbyr et stipend på 5.000 kroner til personer som ønsker å ta teorien og fagprøven til barne- og ungdomsarbeiderfaget. I tillegg har vi et godt samarbeid med fagforeningene som også tilbyr støtte til sine medlemmer, sier Monclair Pedersen.