seddelark_200_sedler

Overrasket alle

Sentralbanksjef Øystein Olsen valgte å holde renten uendret. Til stor overraskelse for de fleste eksperter.

ØKONOMI: Like etter at rentebeslutningen ble offentliggjort styrket den norske kronen seg vesentlig mot andre valutaer.

– Jeg ble vel like overrasket som de aller aller fleste. Jeg hadde forventet en nedgang på 0,25 prosentpoeng, sier regionsdirektør for Næringsliv i Sparebanken 1 SR-Bank, Runar Skarstein.

Årets lønnsoppgjør er i full gang, og det forventes lav lønnsvekst i Norge. Signalen fra Norges bank er i allefall ikke til å misforstå.

– Norges Bank de sier med dette at det ikke går så gale i norsk økonomi som fryktet. De sitter og venter, og renten skal ned om ikke lenge. Samtidig  sender de et tydelig signal om at partene i  arbeidslivet må ta på seg dugnadsskjortene under lønnsoppgjøre, sier Skarstein.

De siste månedene har temperaturen i norsk økonomi vært synkende. Flere eksperter hadde derfor regne med at styringsrenten ville bli satt ned. Dagens beslutning om å holde styringsrenten der den er, på 1,25 prosent, gir konkurranseutsatt næring et pusterom.

– Med et pennestrøk har Norges Bank gjort norsk eksportnæring og norske arbeidstakere mer konkuransedyktige internasjonalt, sier Skarstein.