skjermbilde_2015-03-20_kl._07.47.12

Over og ut for Haugalandspakken AS?

Samferdselsdepartementet anbelfaler å kutte fra rundt 50 til bare 3 bompengeselskap. Det kan fort bety kroken på døren for det lokale bompengeselskapet Haugalandspakken AS.

SAMFERDSEL: Regjeringen vil redusere administrasjonsutgiftene slik at det blir billigere å kreve inn bompengene. Tanken er da at mer av bompengene vil gå til det som de er ment til, nemlig veibygging.

– Strukturen er ikke spikret, og det kan bli endringer. Det kan også bli fem selskaper, og det vil vi avgjøre i dialog med fylkeskommunene, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud til Fædrelandsvennen.

Haugalandspakken AS er en av de mest lønnsomme og effektive bompengeselskapen i landet. En gjennomgang Riksrevisjonene gjorde av bompengeselskapene i landet i 2013 viste at flere av selskapene bruker vesentlig mer på administrasjon enn det som tidligere forutsatt. Haugalandspakken var da en av de som slapp unna Riksrevisjonens kritikk.

– Vi har hatt det som en bevisst strategi helt siden oppstarten at det vi tar inn skal gå til veibygging og ikke administrasjon. En av suksesskriteriene våre er å få flest mulig til å bruke brikke, sa daveærende styreleder i Haugalandspakken AS Stål Alfredsen.

Årlig passerer over 40 millioner biler forskjellige bommer på Haugalandet.

Regjeringen vil også fortsette arbiedet med å etablere et statlig veiselskap som skal ha ansvaret for å bygge hovedstrekningnen av veinettet.