image1_1

Kommunestyret snudde

Karmøy kommune vil utredet en eventuell ny kommunestruktur på Haugalandet etter at dagens kommunestruktur er ferdig utredet.

POLITIKK: Det var knyttet stor spenning til kveldens kommunestyremøte i Karmøy da saken om kommunestruktur kom opp på sakskartet.

For en drøy uke siden sa formannskapet i kommunen et klart og tydelig nei til å utredet andre alternativer enn dagens gjeldende kommunegrenser. Spørsmålet alle stilte seg var om kommunestyret ville følge formannskapet eller om de ville la seg påvirke av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sitt fremlegg forrige fredag der han presenterte deler av de oppgavene en ny storkommune kan bli tildelt.

Fasitsvaret ble noe midt i mellom. For et klart flertall, 31 av 45 representanter, ønsker å utrede det såkalte 0- alternativet. Det vil si en videreføring av dagens kommunestruktur. Samtidig gikk kommunestyret inn for at når dette utredningsarbeidet er avsluttet skal en utredning som innebærer en kommunesammenslåing mellom Karmøy og nabokommunene starte. Gruppeleder i Høyre, Ole Henrik Nesheim, er glad for at kommunestyret også sa ja til å utredet flere alternativer.

– Vi i Karmøy Høyre er veldig fornøyd med dagens vedtak. Nå flyttes debatten rundt hvilken kommunestruktur Karmøy er best tjent med, fra de lukkede rom og ut til folk flest. Vi får alle, både politikere og innbyggere, kunnskap om fordeler og ulemper ved å stå alene,  ved å ta de omkringliggende kommuner som måtte ønske det opp i oss, sier Nesheim.

Et av partiene som sterkest har flagget sin motstand mot den foreslåtte endringen i gjeldende kommunestruktur er Karmøy Arbeiderparti. De har hele tiden ment at Karmøy kommune er stor nok og ikke trenger å slås sammen med andre. Partiets forslag om å bare utrede 0-alternativet og et 0+ alternativ som innebærer økt internkommunalt samarbeid falt mot 31 stemmer.

– 0-alternativet innebærer at man viderfører Karmøy kommune innenfor kommunegrensene som er i dag. Vi er i dag en storkommune, den 20. største i landet, sa Arbeiderpartiets gruppeleder Jarle Nilsen i følge Karmøynytt.