skjermbilde_2015-03-24_kl._13.28.19

Ikke knus drømmen vår

Ikke knus drømmen vår, skriver Egil Severeide i Haugesundregionens næringsforening.

Administrerende direktør i Haugesund næringsforening, Egil Severeide, mener næringslivet på Karmøy har talt. Nesten halvparten ønsker en storkommune. To av tre bedrifter vil ha nye kommunegrenser.

Severeide viser til en undersøkelse i regi av Karmøy næringsråd som viser at nær 50 prosent av beriftene som svarte på undersøkelsen ønsker en større kommune. Også tidligere undersøkelser i Rogaland og Hordaland viser at næringslivet i fylkene ønsker færre kommuner.

Hele kommentaren kan du lese under:

Undersøkelsen som Karmøy Næringsråd har gjennomført må være et tankekors for de som har kjørt hardt på at Karmøy skal stå alene..

Næringslivet ønsker større enheter.  Og begrunnelsen er enkel:

Større  tyngde overfor Bergen og Stavanger

Større påvirkningskraft

Mer effektiv drift

Undersøkelsen er en mild bekreftelse på det bedriftene på SørVestlandet mener om kommunereformen.

I en undersøkelse næringsforeningene i  Rogaland og Hordaland gjennomførte i fjor høst, sa over 90 prosent ja til færre kommuner. Over 50 % av dem sa endog at dagens kommunestruktur er til hinder for verdiskapningen.

Haugesundregionens Næringsforening, som representerer rundt 1500 bedrifter i vår region, har som visjon å skape Vestlandets knutepunkt. Ambisiøst, men ikke umulig. En visjon skal være noe å strekke seg etter.

Drømmen er å være med å bygge en sterk og attraktiv region mellom Bergen og Stavanger. Et vitalt knutepunkt, som tiltrekker seg arbeidskraft og spennende bedrifter. En region med en velutviklet infrastruktur for samferdsel, sjøtransport og flytrafikk. En region med et attraktivt skole- og  fritidstilbud og spennende  idretts-og kulturarrangementer.

De neste årene står regionen vår overfor store utfordringer.

Vi får storbyene mye tettere innpå oss. Innen 2025 kan både Rogfast og Hordfast være bygget og vi ligger midt i en akse der avstanden mellom Bergen og Stavanger er kuttet ned til 2 timer og 15 minutter. Her vil det snart bo en million mennesker i et felles bo- og arbeidsmarked.

Sammen med oppgradert E134 som hovedårene øst-vest kan det gi oss en unik mulighet til å bli et vitalt knutepunkt i landets mest verdiskapende storregion.

Mye er opp til oss selv. Vi kan bli en viktig brikke i et sterkt Vestland.  Men vi kan også bli et veikryss trafikken bare kjører gjennom.

Akkurat nå trues vi fra flere hold av prosesser som kan rive regionen vår i fillebiter.  Kommunereformen, politireformen og høgskolereform er de kanskje viktigste. Legg til diskusjonen om helseforetakenes framtid og vi har et knippe tema som setter regionens evne til samhandling og posisjonering i et utfordrende lys.

Hvis vi ikke står sammen og finner en felles strategi, kan fundamentet for en sterk region falle sammen.

Viktigste er kommuneformen, etter vår mening.  Det er frustrerende hvor lite det regionale perspektivet høres i den pågående debatten. Det er hva som gagner min kommune best, som hele tiden har fokus.

Nå er avgjørelsen langt på vei tatt. Bare Haugesund vil utrede storkommune-alternativet. Haugesund vil leke med alle, mens ingen vil leke med Haugesund.  Karmøy vil være for seg selv, de andre kommunene ser mot nabokommunene. Men ingen ser mot Haugesund.

Det er trist, fordi veldig mye av argumentasjonen- bevisst eller ubevisst- dreier seg om regionsenterets miserable økonomi.  Men det er i dag. Vi må se regionen i et langsiktig perspektiv. Det er slett ikke sikkert at Haugesunds økonomi er den samme om 20 år.

Enkelte hevder interkommunalt samarbeid er svar på spørsmålet.  Det er vi sterkt tvilende til. Vi har noen gode eksempler, men også mange dårlige. Et interkommunalt samarbeid er veldig avhengig av enkeltkommunenes vilje til å bidra. Og av tillit.

Prosessen vi har vært vitne til i kommunereformen har ikke akkurat vært preget av tillit. Det er mer fristende å bruke begrepet mistillit. Frykten for tall og fakta har stanset en bred utredning. Det lover dårlig for fortsettelsen.

Slik vi tolker bildet står vi overfor en splittet region uten en klar stemme. Karmøy kommer sikkert til å klare seg bra, Tysvær og Sveio også. Og Haugesund.

Men som region har vi tatt et stort steg tilbake. Kraften som ligger i en samlet region, er der ikke. Nå som vi trenger den som mest.

Vår bønn går derfor til de lokalpolitikere som har avgjørelsen i sin hånd.

Et samlet næringsliv har talt.

Ikke knus drømmen vår!

Egil Severeide