IMG_0076

Dømt for hjemmebrentproduksjon

Drev hjemmebrentfabrikk i jordkjeller og sprit-distribusjon til store deler av Vestlandet.

To menn som like før jul ble pågrepet for produksjon og salg av hjemmebrent på Sør-Karmøy er i Haugaland Tingrett dømt til hver sine 30 dagers fengsel og 16.000 kroner i bot.

Straffen er vesentlig lavere enn aktors påstand som for den ene var et års fengsel og 45 dager for den andre. Aktor mente at begge i tillegg måtte tåle inndragning av hver sine 240.000 kroner etter å drevet hjemmebrentfabrikk og distribusjon av spriten fra 2012 til 2014, men fikk ikke medhold blant dommerne.

Les også: Fant HB-fabrikk i jordkjeller

Fikk tips

Det var i fjor at politiet mottok et anonymt tips om hjemmebrentproduskjonen som pågikk i en jordkjeller på Sør-Karmøy. Under en ransaking på stedet ble det funnet produksjonsutstyr, sukker, gjær og en mengde femliters kanner.

I tillegg til den omfattende produksjonen ble det klart at eieren av stedet hadde en medhjelper som tok seg av jobben med å bringe spriten ut til kunder på Haugalandet, i Hordaland og i Sogn og Fjordane.

Retten har funnet det bevist at de tiltalte har produsert misnt 750 liter hjemmebrent, samt 200 liter sats.

Begge de tiltalte erkjente i første avhør at de sammen har produsert og solgt hjemmebrent.