skjermbilde_2015-03-20_kl._07.47.12

Over og ut for Haugalandspakken AS?

Samferdselsdepartementet anbelfaler å kutte fra rundt 50 til bare 3 bompengeselskap. Det kan fort bety kroken på døren for det lokale bompengeselskapet Haugalandspakken AS.
mer av bompengene vil gå til det som de er ment til, nemlig veibygging.
 
– Strukturen er ikke spikret, og det kan bli endringer. Det kan også bli fem selskaper, og det vil vi avgjøre i dialog med fylkeskommunene, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Bård Hoksrud til Fædrelandsvennen.
 
Haugalandspakken AS er en av de mest lønnsomme og effektive bompengeselskapen i landet. En gjennomgang Riksrevisjonene gjorde av bompengeselskapene i landet i 2013 viste at flere av selskapene bruker vesentlig Haugalandspakken var da en av de som slapp unna Riksrevisjonens kritikk.
 
– Vi har hatt det som en bevisst strategi helt siden oppstarten at det vi tar inn skal gå til veibygging og ikke administrasjon. En av suksesskriteriene våre er å få flest 
mulig til å bruke brikke, sa daveærende styreleder i Haugalandspakken AS Stål Alfredsen.
 
Årlig passerer over 40 millioner biler forskjellige bommer på Haugalandet.
 
bygge hovedstrekningnen av veinettet.