Deniz Tekin

Legevakten på Karmøy blir daglegevakt

Fra mandag av kan innbyggerne på Karmøy oppsøke legevakten på Åkra også på dagtid. En trygghet for innbyggerne mener legevaktsjefen i Karmøy.

På bildet: Legevaktsjef i Karmøy, Deniz Tekin, har lenge savnet en daglegevakt i kommunen.

Fra mandag av kan innbyggerne på Karmøy oppsøke legevakten på Åkra også på dagtid. En trygghet for innbyggerne mener legevaktsjefen i Karmøy.

Legevaktsjef i Karmøy, Deniz Tekin, har tidligere uttalt til Karmøynytt at legevaktsituasjonen i Karmøy har vært uholdbar uten daglegevakt selv om den har vært medisinsk forsvarlig. Nå ser han og de andre ansatte frem til mandag når det blir bemanning på legevakten døgnet rundt.

– Vi har savnet en daglegevakt, spesielt med tanke på utrykninger på dagtid, turister og folk som er utenfor fastlegeordningen, så vi gleder oss til å komme i gang, forteller han.

Ikke et alternativ
Daglegevakten er en del av kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder seg i kommunen. Tekin presiserer at det derimot ikke er ment som et alternativ til fastlegeordningen.

– Har man influensasymptomer, er forkjøla eller trenger faste medisiner og sykemeldinger, så skal man primært kontakte fastlegen. Legevakten skal benyttes når det er akutt eller alvorlig sykdom eller skade, sier Tekin og legger til:

– Karmøy sine innbyggere skal gjøre som de alltid har gjort, men samtidig skal de vite at det er en dagbemannet legevakt tilgjengelig til deres tjeneste. Det er en trygghet å vite at det er en ordning som tilbyr rask legehjelp og at det alltid er en lege til stede klar til utrykning.

Godt rustet
Tekin mener dagens ordning har svakheter når det kommer til beredskap, spesielt med utrykninger på dagtid. Nå blir det mye bedre.

– Nå vil det være to sykepleiere på jobb om dagtid, to om kvelden og en om natten. Det vil også være en lege på hver vaktperiode, så vi er godt rustet.

Daglegevakten skal gi øyeblikkelig legehjelp utenom fastlegenes åpningstider til alle som befinner seg i Sør- og Midt-Karmøy. Nord-Karmøy og fastlandssiden har legevakt sammen med Haugesund. Skillet går ved Bø-krossen.