4727466327_97f0999223_o_0

– En stor utfordring

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) foreslår i dag strengere miljøkrav for oppdrettsnæringen. Lokal aktør mener ett krav er i overkant strengt.

NÆRINGSLIV: Målet med stortingsmeldingen som i dag ble lagt fram, er ifølge Nærings- og fiskeridepartementet å sikre en bærekraftig og forutsigbar vekst innen oppdrett av laks.

Blant tiltakene som foreslås av Regjeringen, er å fjerne millionkonsesjonene for anlegg som etableres på land. Disse anses som mer miljøvennlige enn sjøanlegg. 

En av sidene ved oppdrettsnæringen som hyppigst kritiseres, er lakselusa. Dagens tillatte nivå for lakselus, er på 0,5 voksen hunnlus per fisk. 

Les også: Oppdretterne må punge ut

I dagens stortingsmelding foreslås denne grensa senket til 0,1, altså én lus per tiende fisk. Det synes konsernsjef i Bremnes Seashore, Olav Svendsen, er i strengeste laget.

– Dette blir en stor utfordring. Vi bruker allerede voldsomt mye tid og penger på miljøaspektet. Jeg mener vi driver veldig miljøvennlig, sier han.

Han sier selskapet i det store og det hele ligger under dagens grense for antall lakselus.

Langt over grensa

I november i fjor kunne imidlertid Dagens Næringsliv avsløre at Bømlo-selskapet i løpet av høsten hadde vært oppe i 4,75 lus per fisk ved en lokalitet i Ålfjorden. 

Også Sjøtroll Havbruk på Austevoll hadde høyt påslag, oppe i 3,95 lus per fisk i samme periode.

– Vi må alltid jobbe for å bli bedre, sier Svendsen til TV Haugaland.

– Blir det aktuelt med landanlegg for deres del?

– Vi har landanlegg i Vindafjord. Dette produserer smolt opp til 2-300 gram, sier han.

Etter dette tilbringer laksen resten av tiden fram til slakting i sjøanlegg.

Ikke blant verstingene

en oversikt over de 15 oppdrettsselskapene som oftest oversteg den tillatte grensa for lakselus i 2014. Her er ikke Bremnes Seashore representert.

Det er imidlertid Sjøtroll Havbruk, som havner på en 10. plass på lista. Den tar for seg antall uker selskapene hadde for mye laks i løpet av fjoråret.

Administrerende direktør i Sjøtroll Havbruk, Willy Berglund, ønsker ikke å uttale seg om stortingsmeldingen.