15030220deltakerne20pc3a520stiftelsesmc3b8te20haugesund20international20school20den202.20mars202015

Nærmere internasjonal skole

Haugaland Vekst mener målet om et internasjonalt skoletilbud i regionen nærmer seg en realitet.

UTDANNING: Tidligere denne uken ble stiftelsen Haugesund International School opprettet. Dette er nok et skritt på veien mot en skole som i hovedsak vil peile seg inn mot familiene til utenlandske arbeidere i distriktet.

Det er Haugaland Vekst (HV) i samarbeid med Haugesund kommune som over lengre tid har forsøkt å få på plass en internasjonal skole i regionen.

I en pressemelding onsdag skriver HV at interessen for et slikt tilbud oppleves som stor blant lokale næringsaktører og at dette vil være viktig for regionens næringsutvikling og konkurranseevne.

– Vi er i høyeste grad en internasjonalt rettet region, og en internasjonal skole er først og fremst viktig for å kunne tiltrekke nøkkelpersonell fra utlandet, sier nestleder i HV, Inger K. Haavik.

Den nyopprettede stiftelsen har en grunnkapital på 100.000 kroner – et resultat av to likelydende gaver fra henholdsvis Haugesundregionens Næringsforening og Haugesund Rederiforening.