skjermbilde_2015-03-06_kl._13.31.27

Håndterer mer last

I samspill mellom Karmsund Havnevesen og North Sea Containerline flyttes last fra vei til kjøl.

SHIPPING: Å få mer gods fra vei til kjøl er en ambisjon både myndigheter og næringslivet har jobbet leneg for. I dag legger Karmsund Havnevesen frem tall som viser at de håndterte 60 prosent mer last i 2014 enn 2013. Denne økningen gjelder shippingcontainere.

– Selv om antall anløp er relativt stabilt i dette segmentet, har skipene mer last per anløp, sier Leiv S. Leknes, maritim sjef i Karmsund Havnevesen, til nyhetsstedet maritime.no.

I 2013 håndterte skip og havn 7124 containere. I 2014 vokste tallet til 11506 såkalte TEU, som er en forkortelse for twenty foot equivalent units, eller tjuefotsenheter.

– I dag går North Sea Container Line, som har de største containerskipene i rute langs norskekysten, regelmessig innom Karmsund trafikkhavn, sier Leknes. 

– Det er gjort et godt stykke salgsarbeid fra oss som rederi, sier administrerende direktør Arne Jakobsen, i NNCL, til maritime.no