arkivfoto
arkivfoto

Fikk fullt medhold i NAV-klage

Kvinne i 50-årene hadde likevel krav på økonomisk støtte. Får tilbakebetalt større pengebeløp.

På bildet: Advokat, Jan Henrik Høines forteller at klienten nå får tilbakebetalt et større beløp fra NAV, etter at hun fikk gjennomslag for sin klage.

En 50 år gammel ufør kvinne fra Karmøy som har vært uten noen form for økonomisk hjelp fra NAV siden i fjor sommer, får nå tilbakebetalt penger for hele perioden etter at hun vant frem med klage.

Karmøynytt har i flere saker omtalt situasjonen til kvinnen som i fjor høst mistet økonomiske ytelser fra NAV etter at etaten valgte å se bort fra fastlegens anbefalinger om avklaringspenger.

Ikke arbeidsfør
Mangelen på økonomisk støtte førte til at kvinnen blant annet slet seg gjennom en julehøytid uten penger til julemat og gaver. I saker som gjelder klage på NAVs vedtak kan det ytes fri rettshjelp. Kvinnen tok derfor kontakt med advokat Jan Henrik Høines for å påklage vedtaket ovenfor NAV Karmøy. Den 26. februar fikk advokaten melding om at NAV´s egen klageinstans har omgjort vedtaket og at kvinnen likevel har rett til økonomisk støtte.

– Han vurderer det slik at det foreligger sykdom i et slikt omfang at hun ikke er arbeidsfør, sier Høines og viser frem vedtaket de nylig mottok.

Stor belastning
Vedtaket betyr at kvinnen nå får tilbakembetalt penger som hun har gått glipp av helt siden i fjor sommer.

– Det er snakk om store summer hun nå far tilbakebetalt, sier Høines.

– Hvordan opplevde hun å få en løsning på denne saken?

– Hun ble selvfølgelig veldig glad for å få saken omgjort. Dette har tæret veldig på henne. – Både det at hun ikke har blitt trodd på at hun er syk, i tillegg til de store økonomiske belastningene dette har medført for henne og familien, sier han.

Oppreisning
Advokaten forteller videre at utviklingen i saken oppleves som en oppreisning for kvinnen som har et sterkt ønske om en gang å vende tilbake igjen til yrkeslivet.

– Hun øsnker seg veldig sterkt tilbake i jobb, men frykter at påkjenningen som har vært har ført til at sykemeldingsperioden har blitt lengre enn nødvendig.

Grundighet
I følge Høines har det kommet flere medlinger de siste dagene om andre klienter som har fått sine vedtak omgjort hos NAV. Også Karmøynytt har mottatt henvendelser direkte fra en NAV-bruker som har fått medhold etter lang tids kamp.

– Har du noen formening om hvorfor man nå kommer til helt andre vedtak hos klageinnstansen i forhold til hos NAV´s egne saksbehandlere?

– Jeg tror at det er grundigheten som gjør det. At når de får lagt saken frem for en rådgivende lege så blir det lagt større vekt på de medisinske vurderingene.

– Føler du at dette er et slags gjennombrudd i forhold til slike saker?

– Jeg håper at NAV i førsteinnstans går grundig inn i disse sakene og ser hvor stor betydning de har for folk, og at de er klar i forhold til at man her må være grundigere og gjøre de rette vurderingene i første instans. Det har så store konsekvenser og er alvorlig for dem det gjelder når feilene oppstår.

Stor pågang
Det er nå fire uker siden Karmøynytt omtalte situasjonen til den uføre kvinnen første gang. Etter at hun fortalte sin historie sammen med avokaten, har pågangen vært stor på advokatkontoret fra NAV-brukere i tilsvarende situasjoner.

– Det er mange som har kjent seg igjen på deler av kritikken som de opplever blir rettet mot NAV som sytem. Mange opplyser om at de ikke blir trodd og at det har vært informasjon som har vært vanskelig tilgjengelig. Dette er ting som kanskje NAV bør legge stor vekt på fremover, at de har en utfordring når det gjelder kommunikasjon med sine brukere, sier Høines.

– Fokus på forbedringer
NAV-leder i Karmøy, Stine K. Bjelland påpeker at hun ikke kan uttale seg i enkeltsaken på grunn av at hun ikke er fritatt fra taushetsplikten, men forteller til Karmøynytt at de forholder seg etter beste evne til regelverket og at de samtidig er opptatt av fokus på forbedringer i arbeidet med slike saker.