skytrax15b15d

Får ikke bruke egenmelding

Uvanlig høyt sykefravær blant pilotene i Norwegian har ført til at de nå mister retten til egenmelding.

SAMFERDSEL: Siden lørdag morgen har det pågått steik blant pilotene. Morgenflyet som egentlig skulle gå fra Haugesund til Oslo i dag kl 07.00 ble kansellert. Uvanlig høyt sykefravær blant pilotene var årsaken.

– Det viser seg at sykefraværet var dobbelt så høyt som på en vanlig søndag, sier Astrid Mannion, kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

Norwegian virker å mene at pilotene driver med ulovlige aksjoner når de melder seg syke og fratar nå de ansatte retten til egenmelding.

– Vi følger folketrygdens bestemmelser som sier at arbeidsgiver har rett til å be om sykemelding dersom man har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, sier Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonssjef i Norwegian til NRK.