harald

«Ekspert i egen kommune»

Her er ukens «Haraldsplass».

Kommentar ved Harald Dale:

Det var på tide. På formannskapsmøtet sist veke tok endelig politikerne våre standpunkt i saken om endring av kommunegrensene på Haugalandet: Karmøy skal fortsette som egen kommune slik som i dag. Derfor avviste alle partiene bortsett fra Høyre å utrede en sammenslåing med andre kommuner. Nå skal kommunen utrede hvordan framtida blir i selskap med seg sjøl og gode naboer.

Samtidig strippet politikerne i Karmøy Haugaland Vekst for all autoritet i denne saken. Dette interkommunale næringsselskapet var tildelt førerrollen og utrederansvaret i det som skulle bli en raskest mulig overgang til Haugaland storkommune. Det gikk helt galt. ”Det har ikke skjedd noe som helst i forprosjektet,” sa Aps Jarle Nilsen, som la til at et helt år var kasta bort til ingen nytte. Gruppeleder Ole Henrik Nesheim i Høyre var enig og sa at ”det er all grunn til å kritisere prosessen til nå.” I notatblokka mi har jeg skrevet at prosessen med Haugaland Vekst i førerrollen har vært en fallitt for det politiske miljøet. Jeg vet ikke om Ole Henrik Nesheim brukte ordet fallitt eller om det var jeg som konkluderte slik på blokka mi ut fra det han sa. Men Jarle Nilsen var klokkeklar: ”Nå er det på tide å bli ekspert i egen kommune”, sa han og henviste til alle ekspertutredningene fra regjeringen. Politikerne fra alle politiske parti i Karmøy, unntatt Høyre, er altså endelig kommet hjem. De har påtatt seg lederrollen i denne viktige saken.

I etterkant har de hjemvendte politikerne fått mye pepper og måttet tåle mye ironi fordi de ikke bare takker nei til storkommune men også sier nei til å konsekvensutrede storkommunen. Det går da ikke an å ta standpunkt før en har gjennomført utredningen, sies det. For utredninger inneholder objektive, vitenskapelige argumenter og fakta som en må få med seg før en tar standpunkt. Er det ikke slik?

Nei, dessverre, slik er det ikke. I den første EU-kampen i 1972 ble det hevdet at det var umulig å ta standpunkt før utredningen fra Ap-regjeringen kom på bordet selv om alle visste at den ville konkludere med et ja til EU. Da utredningen kom, var selvsagt svaret ja, og alle som mente noe annet ble beskyldt for å følge følelser i stedet for fakta. Derfor måtte Nei-siden lage en motmelding. Det samme gjentok seg i 1994 under den andre EU-kampen. Og er det noen som tror at en utredning om ny kommunestruktur i Norge ville blitt den samme om Senterpartiet hadde bestilt den?

En utredning er ikke et nøytralt dokument. I mange tilfeller er resultatet bestilt på forhånd fordi de som bestiller utredningene også utarbeider mandatet og bestemmer hvilke personer og hvilken kompetanse utvalget skal ha. Kommunalminister Jan Tore Sanner bestilte ekspertutvalgets innstilling til ny kommunestruktur. Hadde resultatet av ekspertutvalgets arbeid vist at det hadde vært bedre å øke tallet på kommuner fra 428 og oppover, da hadde utredningen bestemt blitt lagt nederst i statsrådens djupeste skuff. Det er verdiene som styrer valgene våre og så tilpasser vi fakta og argumenter ut fra verdigrunnlaget vårt.

Jeg vil hevde at vedtaket i formannskapet sist veke var et demokratisk viktig vedtak fordi det tok tilbake noe av makten som tidligere er gitt til byråkrater, eksperter og mulighetsutviklere a la Haugaland Vekst. Dersom kommunestyret gjør endelig vedtak i neste veke, kan Karmøy utrede sitt monogame ekteskap med seg selv om ikke nye krav til kommunene som regjeringen legger fram fredag, vil tvinge Karmøy til å pynte seg og dra nordover over Karmsund bru og anmode om en ferdigpynta bruds meget villige hånd. Det ville i så fall være en brud med en helt uavklart medgift.