Brannsamarbeid_Nilsen 1

Sentralstyret valgte Nilsen

Skal jobbe med Arbeiderpartiets industripolitikk.

(Arkivfoto)

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har valgt Jarle Nilsen som medlem i et nyopprettet utvalg som skal jobbe med utvikling av partiets industripolitikk. 

Utvalgsarbeidet er en del av arbeidet opp mot nytt partiprogram for perioden 2017-2021, og de skal levere sin innstilling til programkomiteen.

– Norge trenger en ny og fremtidsrettet industripolitikk. En politikk som tar oss inn i lavutslippssamfunnet, gir grønn vekst og skaper nye arbeidsplasser, sier Jarle Nilsen i en pressemelding

Klimautfordringer

Arbeiderpartiets industriutvalg skal i følge mandatet utarbeide en strategi for at Norge offensivt kan møte de store teknologiske skiftene verden står midt oppe i. Utvalget skal peke på tiltak og foreslå ny politikk som sikrer at Norge fortsetter å utvikle seg som en moderne industrinasjon.

– Norge trenger en industristrategi som både setter oss i stand til å skape jobbvekst og møte klimautfordringen. Fordi vi fortsatt vil være en moderne industrinasjon, fordi vi vil møte offensivt de store teknologiske skiftene verden står midt oppe i, og fordi dette kan være vårt mest effektive bidrag til å redde klimaet, sier Nilsen.