ARBEIDSKARER: Nils Stava, Terje Haarr og Leif lund er klar for nok en arbeidsdag på kaien.
ARBEIDSKARER: Nils Stava, Terje Haarr og Leif lund er klar for nok en arbeidsdag på kaien.

Nektes å betale full pris

Vil kjøpe landbrukseiendom på Syre. Men kommunen mener prisen er for høy.

Gunnar Yrkje Jaakkimainen (bildt) ønsker å betale 1,3 millioner kroner for en 160 mål stor eiendom på Syre for å la andre få lov å dyrke økologiske grønnsaker på området. Men kommunen mener prisen er alt for høy, noe som setter en stopper for hele satsingen.

Den store eiendommen på Syre er til salgs og Gunnar Yrkje Jakkimainen er villig til å kjøpe for beløpet grunneier ønsker seg. Men en landbrukstakst skaper trøbbel for hele overdragelsen. Ovenfor bonden har kommunen gitt en muntlig grovvurdering på rundt 300.000 kroner, noe som er langt lavere enn det eier ønsker å selge for.

– Det er fordi det er en ubebygget eiendom. Så snart arealet er over to dekar så slår prisreguleringen inn, sier landbruksrådgiver Britt J. Pedersen i Karmøy kommune til NRK.

Legger til rette
Beløpet er uansett for lavt for at Jakkimainen får kjøpe eiendommen, og dermed legge til rette for at folk som ønsker det kan få leie seg en parsell for å dyrke egne grønnsaker.

– Det er helt horribelt. Jeg hadde forstått det dersom jeg skulle spekulere i eiendom, men jeg oppfyller fire av fem krav i konsesjonsloven, sier han til Karmøynytt.

Tilbud til mange
Yrke Jakkimainen har de siste årene drevet med økologisk egg og honning-produksjon på Sandhåland og har fått med seg over 300 støttespillere i forhold til planene på Syre. Finansieringen er i orden og rundt 30 personer har satt seg opp på liste for å leie hver sine jordstykker.

– Jeg ønsker med denne eiendommen å la folk få komme hit å leie en jordlapp slik at man kan dyrke økologisk mat. I tillegg er planen å legge til rette for at folk med innvandringsbakgrunn kan få dyrke maten sin og at stedet kan brukes til arbeidstrening, forklarer han.

Stjerneeksempel
Mens overdragelsen stopper opp på grunn av den lave landbruksprisen har bonden tatt kontakt med politikere for å sette fokus på hvordan konsesjonsloven rammer dem som ønsker å satse. En av dem som reagerer på håndteringen er stortingsrepresentant, Bente Thorsen (Frp) som mandag denne uken reiste til Syre for å høre mer om planene.

– Jeg synes dette er et stjerneeksempel på hvorfor konsesjonsloven må endres og at det er flere argumenter som må legges til grunn i slike saker enn bare pris, sier hun.

Thorsen viser til at Frp har sendt ut forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt på landbrukseiendommer. Hun mener samtidig at kommunen står fritt til å legge til rette for at Gunnar Yrkje Jakkimainen kan få kjøpe eiendommen til prisen han selv ønsker.

– Konsesjonsloven er nå ute på høring. Frp ønsker å endre den slik at bønder som Gunnar ikke blir hindret i å utvikle gårdsdriften, sier Thorsen.

Tid for revurdering
Bonden selv har ikke gitt opp drømmen om å få overta den store tomten og vil sloss videre mot lokale myndigheter for å få betale prisen som grunneier ønsker seg.

– Jeg har full forståelse for tanken bak konsesjonsloven. Men når den blir til et hinder for å utføre landbruk, så er det på tide å revurdere hele loven, sier han.