skjermbilde_2015-03-15_kl._16.16.47

Krever folkeavstemming om kommunesammenslåing

Landsmøtet i SV krever at en eventuell kommunesammenslåing kun skjer etter at flertallet i kommunen har sagt ja.

POLITIKK: Denne helgen har SV hatt landsmøte for å spikre programmet frem mot høstens kommunevalg. En av de heiteste sakene som vil bli diskutert under årets valgkamp er en ny kommunestruktur i Norge. Arbeidet med å kartlegge og utrede er allerede godt igang i de fleste kommuner, også her på Haugalandet. Helgens SV landsmøte mener en kommunesammenslåing må skje frivillig, uten statlig tvang og trusler om at kommunen vil miste inntekter.

I uttalelsen tar ikke SV noe standpunkt for eller i mot en kommunesammenslåing, men partiet mener at kommunen til en hver tid bør vurdere nye grep, blant annet sammenslåing, for å bli bedre på demokrati, tjenesteyting, samfunnsutvikling og forvalting.

Det er knyttet seg store forventninger til hvordan et nytt norgeskart vil se ut. Haugaland Vekst er allerede i gang med å utrede flere alternativer til ny kommunestruktur på Hauglanandet. Flere kommunepolitikere har vært skeptiske til utredningen som nå gjøres, deriblant politikerne på Karmøy. Senest i forrige uke sa formannskapeti kommunen nei til å utrede andre alternativer enn det som allerede eksisterer i dag. Også SV landsmøtet er kritisk til prosessen som nå pågår og frykter en kommunesammenslåing vil føre til sentralisering, byråkratisering, privatisering og avdemokratisering.