Bengt Førland

– Tatt dårlige valg

– Vi har ikke vært gode nok på å styre klubben og har tatt noen valg vi i ettertid gjerne skulle vært foruten, sier Bengt Førland. Med et underskudd på to millioner for i fjor har den daglige lederen i Vard en stor jobb foran seg for å få grønne tall.

AKTUELT INTERVJU: – Vi har ikke vært gode nok på å styre klubben og har tatt noen valg vi i ettertid gjerne skulle vært foruten, sier Bengt Førland. Med et underskudd på to millioner for i fjor har den daglige lederen i Vard en stor jobb foran seg for å få grønne tall. 

Vard gikk med et underskudd på to millioner i 2014 og i 2013 ble dere reddet av inntekter fra spillersalg. Hvordan har dere fått et så stort underskudd?

Det er viktig å se tingene i en sammenheng. Vi driver med sport og i 2013 fløt vi på spillerslag. Samtidig var det et år der vi var i første divisjon, noe som i seg selv er krevende.

(Saken fortsetter under annonsen)

Selve 2013 genererte et overskudd på rundt en million. Utfordringen for oss har vært at vi dro med oss standarden fra 2013 inn i 2014 (Vard rykket ned fra første divisjon til andre divisjon i 2013 journ. anm) og vi har ikke klart å komme oss ut av det. Den standarden drar med seg en del kostnader, samtidig som vi ikke har vært flinke nok til å styre og har tatt noen dårlige valg som vi i ettertid gjerne skulle vært foruten. Det er klart at når du er i første divisjon kan du ha høyere lønn enn andre divisjon og der har vi ikke vært flinke nok til å redusere. Samtidig var det et klart ønske om at vi skulle raskt opp igjen. Generelt har vi gjort et for dårlig arbeid med å styre.

Budsjetterer dere med spillersalg? 

Vi håper og målet er helt klart at vi skal utvikle gode spillere. Spillersalg er ikke noe vi budsjetterer med. Så lenge vi gjør et godt arbeid nedover i ungdomsavdelingen vil det til slutt genere gode spillere som vi kan utvikle til første divisjon og tippeligaspillere. Vi må jo ha spillere selv som er gode nok til å spille på A-laget.

Satset dere litt for hard på å komme raskt tilbake i første divisjon fort? Hvordan vil satsingen på A-laget være fremover, vil dere nedjustere satsingen?

Isolert sett er det ikke bare A-laget som har ført til underskuddet. Vi har også bygget opp ungdomsatsingen og dermed økte lønnskostnader og generelle kostnader knyttet til ungdomsarbeidet i forhold til tidligere. Veien vi har valgt videre er å satse mer på å utvikle egne spillere fremfor å hente inn dyre spillere utenfra. For å lykkes med dette trenger vi kompetente trenere og gode vilkår nedover i systemet. Det krever økonomisk, men på sikt vil det generere vekst. Vi er heldige ved at det kommer gode kvalitetsmessige kull opp. For oss er det viktig å balansere satsingen på ungdommer og A-laget. Samtidig er det klart at når vi legger i så mye tid og ressurser i ungdomsarbeidet er det viktig å ha et godt A-lag som de kan spille på. Profilen vi har valgt gjør at vi har må tåle noen år i andre divisjon, samtidig som vi satser mot første divisjon. Generelt sett tror jeg det er fult mulig å drifte et godt lag i første divisjon med de midlene vi har til rådighet.

Hvordan blir det med kontingent for ungdommer, vil foreldrene måtte betale mer?

Det blir slik at de spillerne som får mest av klubben får en egen avgift. Dette gjelder spillere som er på satsingslag og fra 13 år og oppver. Bakgrunnen for avgiften er at de skal være med å finansiere trenere og økt treningstid i Vardhallen. De som er under 13 år eller ikke er på et satsingslag vil ha samme kontingent som før ikke få økte kostnader.

Dere må leie banen på Haugesund stadion til seriekamper for A-laget, noe som koster Vard en god del penger hvert år. Har dere fått til en avtale med stadionselskapet slik at dere kan redusere de kostnadene?

Vi er i dialog med kommunen, som er de vi forhandler med. Noe konkret er ikke avtalt enda. Det er klart at det koster penger å leie stadion. Vi ønsker å være med å bidra til de anleggene som finnes, samtidig må kostnadene være innenfor rimelighetens grenser

Var tanken bak Vardhallen at dere skulle ha en sikker inntektskilde? Har Vardhallen blitt det dere håpet på for klubben?

Primørt ble hallen bygget for å bedre treningsfasilitetene. Og det formålet har ikke forandret seg. Per nå er hallen gull verdt for klubben. Den sikrer nok treningstid til spillerne og ikke minst sikrer den gode treningsvilkår uansett vær. Hallen er blitt det vi håpet på.

Angrer dere på at dere ikke gikk inn samarbeidsavtalen med FKH? Og har dere opplevd spillerflukt på grunn av det?

Vi ønsker å støtte opp toppfotball og har ingen problemer med å erkjenne at FKH er flaggskipet og kommer til å være det. Modellen vi har valgt gjør at vi bruker mye ressurser på ungdom og i fremtiden blir selvhjulpne med spillere til A-lag. Da er det viktig for oss at vi har unge spillere som er gode nok til å holde A-lag nivå lenge nok til at de kan gjøre en innsats til oss. Den dagen de er gode nok til å ta steget til FKH sitt A-lag skal vi klappe dem på skulderen og ønske dem lykke til. Vi ønsker primært å levere spillere til Haugesund. På den andre siden kan vi få problemer i forhold til det sluttproduktet vi ønsker dersom vi mister de beste ungdomsspillerne tidlig. Vi ønsker at de skal bidra på vårt A-lag. Gjør vi ting rett kan vi skape en vinn-vinn situasjon for begge klubber og ungdommene. Vi er trygge på at vi har et godt nok tilbud å tilby ungdommer med potensial i Vard. Så blir det spennende å se hvordan det blir fremover. FKH skal i gang med et pilotprosjekt med 16-årslag i en nasjonal serie. Vi skal nok bli enige med dem hvordan veien skal se ut fremover.

Hvordan skal dere snu den økonomiske trenden?

Fremover blir det ekstremt viktig med god økonomisk styring og kostnadskontroll. Vi må også sikre høyere inntekter. Klubben har så mye aktivitet at dersom vi ikke klarer å øke inntekten vil det bli vanskelig å opprettholde aktiviteten over tid. Vårt viktigste verktøy er å knytte til oss flere frivillige som er med å bidrar i ulike utvalg og komiteer. Der har vi lagt ned et godt stykke arbeid i høst og vinter og er på god vei. Ved å ha flere med på laget kan vi i administrasjonen og styret løfte blikket. Når vi har gått dypt inn i alt har det gjort det vanskelig å styre klubben godt. De største økonomiske kuttene blir tatt på A-laget. Der har vi en veldig ung stall, men jeg har stor tror på dem som kommer nå.

Hvordan ser du på Vards fremtid?

Det har vært utrolig mange gode sportslige resultater i 2014.  Fremtiden blir utfordrende, men det finnes masse uforløst potensial. Jeg tror fotballen går lyse tider i møte dersom vi håndtere ting rett i fremtiden.