img_4138

Bruker 300 000 kroner på utreding av flyplassens fremtid

Haugaland Vekst holder trrøkket oppe i flyplass-saken. Nå bevilger de penger for å unngå forsinkelser i fremdriften.

SAMFERDSEL: Haugalandsrådet, som er en samling av alle alle ordførere og rådmenn i medlemskomunnene i Haugaland Vekst, besluttet i dag å stille 300 000 kroner til rådighet til videre utviklingsarbeid for Haugesund lufthavn, Karmøy.

-Midlene vil bli brukt til avklaring av juridiske forhold og kvalitetssikre tall. Vi ønsker å holde fremdriften og unngå forsinkelser på grunn av saksbehandling, sier Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst.

I saksfremlegget står det at «Haugaland Vekst har behov for ekstraordinære ressurser utover driftsbudsjettet til å iverksette utredningsarbeidet» får utrede ulike modeller for flyplassens fremtid. 

SE OGSÅ: Kampen om flyplassen – TV HAUGALANDS reportasjeserie 

Disse midlene er fra det HVS regionale utviklingsfond og brukes ikke før det er behov for det, forsikret han.

 Bevilgningen ble vedtatt enstemmig.

POSITIVT AVINOR-MØTE

Karmøyordfører og leder av rådsmøtet, Aase Simonsen, orienterte om status i flyplass-saken.

-Siden sist rådsmøte har vi vært i møytet med Avinor i Oslo. Vi opplevde det som et positivt møte og drøftet ulike alternativer og mulige fremtidige avtaleformer, som kan tilfredstille både Avinor og regionen vår, sier Simonsen. 

Mobiliseringen for flyplassens fremtid har vært solid, også fra sentral politisk hold, sa Simonsen. 

-En bevaring av dagens tilbud vil ikke være godt nok og vi må se på hvordan dette kan utvikles videre. Når Rogfast og Hordfast står ferdig endres befolkningstallet fra 160 000 mellom Bjørnefjord og Bokafjorden til en million mennesker mellom Stavanger og Bergen, skriver Tormod Karlsen i saksfremlegget til rådsmøtet. 

SE OGSÅ: Historien om flyplassen, del 1 og  del 2

Følg med på kveldens 17:30.