Ender i Vangen.
Ender i Vangen.

Ett steg nærmere fusjon

Høgskolen Stord/Haugesund vedtok i dag en intensjonsavtale om fusjon med Universitetet i Stavanger.
CAMPUS HAUGESUND: Om alt går etter planen skal fusjonen tre i kraft den 1. januar 2016.

Høgskolen Stord/Haugesund vedtok i dag en intensjonsavtale om fusjon med Universitetet i Stavanger.

Rektor Liv Reidun Grimstvedt synes det er en spennende dag for høgskolen.

– Det er en milepæl, både for oss og universitetet. De har også vedtatt intensjonsavtalen  i dag. Det er viktig for region for å bygge kunnskap og kompetanse, og vårt mål med dette er å ruste oss for fremtiden. I avtalen har vi skissert at vi går videre med felles mål om å styrke de tre campusene med ny felles strategi og ny felles visjon. Ingen skal bli slått inn under noen noen andre, sier Grimstvedt.

Hun understreker at kvalitet blir helt avgjørende i det videre arbeidet. Om alt går etter planen skal fusjonen tre i kraft den 1. januar 2016.

– Nå skal vi finne ut hvordan vi organiserer aktivitetene vi har i dag. Men det ser lovende ut med tanke på at institusjonene både er komplementære og ufyller hverandre på en god måte.

Større nedslagsfelt

Bak fra venstre: Rektor og styreleder Liv Reidun Grimstvedt, Sigurd Sandvold, Ingvild Brekke Myhre, Marit Myrland, Åke Seiger, Jacob Bjelland og  direktør Tage Båtsvik. Foran frå venstre: Marita Vassnes, Mona Lovise T. Ramsli, Christine Øye og Svein Abrahamsen. Foto: Terje Rudi/HSH

Bak fra venstre: Rektor og styreleder Liv Reidun Grimstvedt, Sigurd Sandvold, Ingvild Brekke Myhre, Marit Myrland, Åke Seiger, Jacob Bjelland og direktør Tage Båtsvik. Foran frå venstre: Marita Vassnes, Mona Lovise T. Ramsli, Christine Øye og Svein Abrahamsen. Foto: Terje Rudi/HSH

Planen er at de skal ha en fusjonsplattform på plass innen 4. juni, når styret i HSH etter all sannsynlighet skal gjøre et endelig vedtak om fusjonering. Grimstvedt har tro på at vårt lokale campus skal bli en enda viktigere samfunnsaktør for regionen.

– Nå skal vi se hva vi kan sikre av strukturer. Vi må klare å gi rett utdanning til rett tid, for å dekke behovene i vår region. Både når det gjelder grunnutdanning, master og på doktornivå. Samtidig skal vi ha fokus på utdanning, forskning og innovasjon, og det blir en viktig faktor i planleggingen, forteller Grimstvedt, som gleder seg til fortsettelsen.

– Gjennom dette kan vi tilby mer enn vi kan alene. Vi har utdanninger, et næringsliv og en befolkning, som ikke Stavanger har. Sammen får vi et mye større nedslagsfelt, som forhåpentligvis kan gi enda mer levende campus.