harald

«Vindmøller på Karmøy en gang til»

Her er ukens «Haraldsplass».

 Kommentar ved Harald Dale:

Karmøy vindkraftverk vil bygge 16 vindmøller i området ved Stiglene og sørover til Hilleslandsvatnet. Sju vindmøller skal plasseres nord for Burmavegen og ni på sørsida. Søknad om konsesjon er sendt til NVE og om denne blir innvilget, kan Karmøy, før vi blar om til 2020 på kalenderen, ha 16 nye attraksjoner å vise fram; hver med en høyde på opptil 200meter.

I 2009 sa kommunestyret nei til en vindmøllepark med 23 vindmøller i nesten samme område. Siden den gang har det vært kommunevalg, og Høgre overtok lederskapet i karmøypolitikken. Ordfører Aase Simonsen har allerede signalisert støtte til en ny vindmøllepark og ved sist valg skrudde velgerne sammen kommunestyret på en slik måte at det blir flertall for de 16 vindmøllene om søknaden havner på det kommunale sakskartet.
Karmøy vindkraftverk skriver i sin søknad at prosjektet vil være ”del av Norges klimatiltak og oppfylle de klimamål som Stortinget har vedtatt.”
Med all respekt, som en alltid må si først før en kaller noe for tøv, så mener jeg rett og slett at det grenser til tøv å hevde at 16 vindmøller på Karmøy vil gjøre noen forskjell når det gjelder Norges klimamål.

Jeg begrunner den noe krasse påstanden slik: Jeg forstår at det bygges vindmøller i Tyskland og Sverige. Poenget der er å erstatte kjernekraft med fornybar energi. Da er det fornuftig. Men her hjemme hos oss har vi ingen slik problemstilling. Hvis det er noe vi har nok av, så er det fornybar energi. Vi ikke bare flyter over av fornybar energi, vi flommer over av den og vet nesten ikke hvordan vi skal bli kvitt all den fornybare energien vår. Derfor planlegger kraftprodusentene å bygge nye ledninger til utlandet slik at de kan eksportere den fornybare energien og tjene seg rike på krafteksport. Likevel er det mer en nok fornybar energi igjen her hjemme slik at for eksempel Hydro kan satse på verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy.
Det er ikke bare i skisporet vi er verdensmestre. Det skulle ikke forundre meg om vi også er verdensmestre i fornybar energi. Forøvrig henger de to tingene sammen siden snøen som vi går på ski på, blir til fornybar energi når den smelter. Et godt eksempel på gjenbruk.

Dessuten er det absolutt grunn til å lure på om det er sant at vindkraft i det hele tatt kan bidra så veldig mye til å løse verdens klimaproblemer. I dag utgjør vindkraft bare 0,5 prosent av verdens energiforbruk. Dersom alle land oppfyller sine grønne løfter, vil vindkraft bidra med knapt to prosent av verdens energiforbruk i 2040 (IEA: World Energi Outlook 2014). Nå er det slik at alle bidrag monner, og derfor bør vindmøllene bygges i land der fornybar energi er en mangelvare.

Å bygge 16 vindmøller på Karmøy slik saken presenteres her i Karmøynytt i dag, vil bety omregulering av en stor del av tur- og rekreasjonsområdet vårt til et industriområde. I dette området vil et nett av veger og ledninger med tilhørende fyllinger og skjæringer bli bygd for å kunne plassere 200 meter høge master med vinger på som ikke bare bråker og støyer men som også dreper fugl.
Jeg stemmer gjerne for et slikt inngrep i karmøynaturen. Men da må argumentene holde vann. Jeg synes ikke klimaargumentasjonen Karmøy vindkraftverk bruker, er tilstrekkelig forsvar for et så omfattende inngrep i viktig natur.