Fornøyd: Charlotte Lothe Tønnesen er glad for at det nye matkonseptet ser ut til å ha slått an.
Fornøyd: Charlotte Lothe Tønnesen er glad for at det nye matkonseptet ser ut til å ha slått an.

– En fallitt mot det politiske miljøet

Ole Henrik Nesheim (H) liker dårlig at det politiske flertallet går mot utredning av storkommune.

Høyrepolitikerne i Karmøy ble stående helt alene under debatten om kommunesammensling i formannskapet mandag kveld.

Samtlige partier utenom Høyre gikk inn for det såkalte 0-alternativet som er en videreføring av dagens kommunestruktur. Utredninger ut over dette skal eventuelt gjøres på et senere tidspunkt.

Høyres gruppeleder, Ole Henrik Nesheim (bildet) var klinkende klar under møtet på at ved å droppe utredning om storkommune så mister både politikere og innbyggere muligheten til å vurdere hva som er til det beste for kommunen vår i fremtiden.

– Når man ikke våger, tør eller ønsker å utrede storkommunealternativet, så legger man en effektv demper på dialogen og den demokratiske prosessen vi kunne fått. Å gi folk kunnskap, kompetanse og deltakelse er utrolig viktig i en politisk diskusjon, påpekte Nesheim.

Saken fortsetter.

Savner mot

Gruppelederen gikk langt i å mene at de politiske kollegane har bidratt til å stoppe en demokratisk prosess ved å si nei til utredning.

– Jeg finner det svært beklagelig at de stopper en demokratisk prosess hvor man ikke vil utrede dagens situasjon. Jeg finner det svært beklagelig og synes det er en fallitt mot det politiske miljøet, sa Nesheim og la til;

– Jeg skulle ønske at hele det politiske miljøet hadde mot til å møte folk der ute, ta diskusjonene, gi dem alternativene som rådmannen legger opp til.

– Burde tatt ansvar 

Argumentene fra Nesheim havnet i dårlig jord hos Arbeiderpartiets gruppeleder, Jarle Nilsen. Han viste til at Høyre sitter i førersetet i regjeringen i denne saken og mener partiet har hatt rikelig med anledning til å bringe ut informasjon til folket om hva kommunesammensling vil innebære.

– Når de kritiserer for manglende informasjon så er det et ansvar de må ta helt og holdent på seg selv. Særlig når det blir avdekket for trekvart år siden at det er enkelte partier i vår egen kommune som ikke er så sjarmert av denne prosessen i det hele tatt. Da burde det ledende partiet i denne kommunen tatt ansvar for lenge siden, sa Nilsen.

Etter først å ha signalisert at Høyre ville følge rådmannens innstilling i saken, valgte partiet å snu etter et gruppemøte på gangen. Da ble det klart at Høyre støttet Frp sitt forslag i saken og 0-alternativet ble vedtatt. Saken skal endelig behandles i kommunestyret den 24 mars.