I fjor satte kulturskolen opp musikalen «High School Musical» i Festiviteten.
I fjor satte kulturskolen opp musikalen «High School Musical» i Festiviteten.

Ber miljøvernminsteren om svar

Vil vite om statsråden ser verdien av å bevare kobberverket på Visnes.

(Arkivfoto)

Venstre, ved stortingsrepresentant Iselin Nybø, stiller nå spørsmål til miljøminister, Tine Sundtoft om støtte til Visnes kobberverk. Nybø spør her statsråden om hun ser verdien av å renovere Visnes kobberverk slik at området fremdeles kan være åpent for publikum, og hvordan regjeringen i så fall vil bidra til dette.

Hun viser til at kobbergruven på Visnes er et viktig kulturminne fra Norges industrivirksomhet fra 1800-tallet og et populært besøkssted for lokalbefolkningen og turister i Karmøy kommune.

I forbindelse med gruvens 150-årsjubileum har stiftelsen søkt Riksantikvaren om midler til istandsetting av bygninger og anlegg. Stiftelsen søkte også om støtte i 2014, men nådde da ikke opp i prioriteringen.

Saken fortsetter.

Saken opp i fylkesutvalget

Venstres fylkestingsrepresentant, Svein Abrahamsen varsler samtidig at han kommer til å ta opp støtte til Visnes kobberverk på det kommende møtet i regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune den 26. mars. Her vil han spørre fylkesadministrasjonen om hvordan Rogaland fylkeskommune kan bidra til at gruveområdet på Visnes blir sikret for ettertiden.

– Jeg ser som fylkestingsrepresentant for Venstre på det som svært viktig for Rogaland å sikre gruveområdet på Visnes for ettertiden. Da må vi ta vare på bygninger og anlegg, som nå har et presserende behov for istandsetting og oppussing. Her bør staten, fylkeskommunen og kommunen bidra, sier Abrahamsen.

– Bevaring av de historiske bygningene og anleggene er også viktig for at gruveområdet på Visnes fremdeles skal være et attraktivt utfartssted for folk på Haugalandet, i tillegg til som turistmål for de mange tilreisende, sier han.