Slik vil vindmøllene se ut fra Sålefjell dersom de blir bygget. Faksimile fra konsesjonssøknad.
Slik vil vindmøllene se ut fra Sålefjell dersom de blir bygget. Faksimile fra konsesjonssøknad.

Vil bygge 16 vindturbiner på Sør-Karmøy

NVE har mottatt søknad.

Alpiq Ecopower AG og Haugaland Kraft AS har sendt inn konsesjonssøknad for Karmøy Vindkraftverk til Norges vassdrags- og energidirektorat. Målet er å reise 16 vindturbiner i et utmarkområde vest av Blikshavn på Sør-Karmøy. 

Karmøy Vindkraftverk er tidligere konsesjonssøkt i 2007 i langt større skala med 23 vindmøller, men søknaden ble den gang ikke ferdigbehandlet hos NVE. Nå er utbyggingsområdet redusert til nesten halvparten og antall vindmøller redusert til 16, noe som skal gi færre negative konsekvenser.

– Det nye prosjektet vil føre til mindre reduksjon i INON områder, det vil trekkes unna populære turstier og det vil generelt medføre mindre naturinngrep enn tidligere planlagt, heter det i konsesjonssøknaden.

Saken fortsetter.

På plass innen 2020

– Det planlagte vindkraftverket på Karmøy har en ideell beliggenhet med hensyn på vind og terreng samt ikke minst fordi det er plassert i et område med et stort kraftunderskudd. Kraftverket vil ha relativt høy produksjon (ca. 200GWh/år netto eller 0,2TWh/år) og ha relativt lave kostnader hvilket vil gjøre det til et robust prosjekt som kan konkurrere med svenske vindkraftprosjekter som har bedre økonomiske rammevilkår, opplyser Karmøy Vindkraftverk i den reviderte søknaden.

– Om vindkraftverket på Karmøy får konsesjon vil det raskt bli bygd og vil dermed være en del av Norges klimatiltak innen 2020 og et bidrag til å oppfylle de klimamål som Stortinget har vedtatt, heter det i søknaden.

Les mer om saken i onsdagens papirutgave av Karmøynytt.