Kolumbus-direktør Odd Aksland
Kolumbus-direktør Odd Aksland

Må gjøre prioriteringer

Direktør i Kolumbus, Odd Aksland, tror ikke det er grunnlag for fast båtforbindelse til Vibrandsøy, men er åpen for å finne løsninger.
MANGLER PASSASJERER: Direktør i Kolumbus, Odd Aksland, er opptatt av at tilbudet skal være så bra som mulig, men ser ikke at behovet er stort nok for fast båtforbindelse til Vibrandsøy. Foto: Kolumbus

– Vi prøvde det i lang tid, men det ble lite brukt, sier Odd Aksland om rutebåt til Vibrandsøy. Direktøren i Kolumbus er imidlertid åpen for å finne løsninger hvis det likevel viser seg å være et behov.

Røværfjord

Røværfjord

Det er Kolumbus som gir konsesjoner for å ivareta båttrafikken mellom Haugesund, Feøy og Røvær. De tar seg ikke råd til å la båtene anløpe Vibrandsøy, til tross for at båten passerer Vibrandsøy flere ganger daglig, og argumenterer med at det ikke finnes et reelt behov.

Frem til 2018 er det Røværfjord AS som har konsesjonen, men de har ikke pålegg om å dekke Vibrandsøy. Og for Røværfjord er det umulig å gjøre det uten økonomisk støtte fra kommunen eller fylkeskommunen.

– Vi prøvde det i lang tid, fra høsten 2011 og ut hele 2012, særlig med hensyn til de som bodde på øya, men det ble lite brukt, sier direktør i Kolumbus, Odd Aksland.

– Det kostet mange penger og ble for kostbart når ikke behovet var til stede. Vi har begrenset med ressurser vi skal forvalte og må gjøre prioriteringer, forteller han, og legger til at det var en fleksibel løsning med flere avganger de testet ut.

Vil se på nye løsninger

Flere har pekt på at behovsanløp, der en kan gi beskjed når båten skal komme innom, er en ordning som fungerer andre steder, eksempelvis på Byøyene utenfor Stavanger.

– Det er først og fremst for de fastboende, og Stavanger kommune er med og finansierer den ordningen, sier Aksland.

Om det viser seg at behovet for å komme til og fra Vibrandsøy er større enn antatt, er han mer enn åpen for å se på en ny løsning, men antyder i samme slengen at en kanskje burde gjøre noe med fasilitetene først.

– Vi ønsker selvsagt at tilbudet skal være så bra som mulig og tar gjerne en ny runde på dette. Men da jeg var på besøk sist, som er en stund siden, var det mye som ikke var helt på stell, som toalettmuligheter og lignende. Det var også mange sauer der som dro med seg mye drit rundt om kring.