Arkivfoto
Arkivfoto

– Avgjørende med båtforbindelse til Vibrandsøy

– Det handler om politisk vilje, sier Venstres Svein Abrahamsen om rutebåt til Vibrandsøy. Han tok opp spørsmålet på fylkestinget senest i oktober 2014.
TRENGER MIDLER: Røværfjord anses som det beste alternativet for et rutetilbud til Vibrandsøy. Noe de gjerne bidrar med om de økonomiske rammene kommer på plass.

– Det handler om politisk vilje, sier Venstres Svein Abrahamsen om rutebåt til Vibrandsøy. Han tok opp spørsmålet på fylkestinget senest i oktober 2014.

I forrige ukes avis intervjuet vi leder av Stiftelsen Indre kai, Jan Bjørn Fiskå, som er svært kritisk til at det ikke går rutebåt til Vibrandsøy. Han fikk også støtte av byantikvar Trygve Eriksen Jr., som mener at det ville vært en ordning på plass for lenge siden om det fantes vilje til å løse problemet.

En av dem som har vilje, er Haugesund Venstres fylkespolitiker Svein Abrahamsen.

– Jeg ser det som helt avgjørende for videre utvikling av Vibrandsøy at vi får på plass en fast båtforbindelse. Vi vil at folk flest skal kunne ta øya i bruk. Vi har derfor tatt opp behovet for en båtforbindelse til Vibrandsøy gjentatte ganger i fylkespolitikken i denne perioden, gjennom spørsmål og forslag i våre alternative budsjettforslag, sier Abrahamsen.

Han mener årsaken til at båtforbindelsen ikke er på plass er at saken nedprioriteres av posisjonspartiene i fylket, Høyre, KrF og Frp.

LES OGSÅ: Må gjøre prioriteringer

Fylkesordførerens vurdering

BÅT-APPELL: Venstres fylkespolitiker Svein Abrahamsen oppfordrer alle lokale politikere å kommunisere behovet for fast båtforbindelse overfor fylket.

BÅT-APPELL: Venstres fylkespolitiker Svein Abrahamsen oppfordrer alle lokale politikere å kommunisere behovet for fast båtforbindelse overfor fylket.

Problemstillingen ble sist adressert da Abrahamsen kom med en interpellasjon til fylkesordføreren på fylkestinget i oktober 2014.

Han pekte her på Vibrandsøy sitt unike friluftsområde og den bynære beliggenheten, den rike kulturarven og det viktige naturvernområdet. Han trakk frem de betydelige midlene fylket har brukt på restaureringen av Bergesenhuset, og at det i forvaltningsplanen for øya fremgår at planlagt bruk forutsetter gjeninnføring av ruteanløp.

Deretter spurte han fylkesordfører Janne Johnsen hvordan behovet for fast båtforbindelse blir vurdert, samt hvilke løsninger en ser for seg, hva det eventuelt vil koste og hva som er tidsperspektivet.

Til det svarte Johnsen at hun er seg bevisst at forvaltningsplanen forutsetter båtanløp. I tillegg hevdet hun at det er mest fornuftig å integrere anløpene i tilbudet mellom Haugesund og Røvær, men minnet samtidig om at det har vært prøvd før uten suksess. Kostnadene vil antagelig ligge mellom 600.000 og én million kroner.

Et paradoks

Det mest oppmuntrende budskapet var at forbindelsen kan opprettes relativt raskt hvis det er grunnlag for det, og Abrahamsen har fortsatt håp om at det skal la seg gjennomføre.

– Jeg ser det som positivt at fylkesordføreren er seg bevisst forutsetningen om båtanløp i forvaltningsplanen for Vibrandsøy og merker meg at hun gjør det klart at et tilbudet kan introduseres nokså raskt ved behov, sier han, og legger til at den åpne familiedagen i sommer viser at det åpenbart er stor interesse i befolkningen.

– Angående forsøksordningen, stemmer det nok at den ikke var en publikumssuksess, men det har sammenheng den ikke var behovsbasert. Rutetidene var verken tilpasset behovene til de fastboende eller til folk som ønsket å  bruke øya til friluftsformål.

Abrahamsen understreker at dette er et budsjettspørsmål for fylkeskommunen og mener det handler om politisk vilje.

– Jeg vil oppfordre det politiske miljøet her lokalt til å ta opp behovet for en båtforbindelse overfor fylket og respektive fylkestingsgrupper, proklamerer han.

– Haugesund, fylket og staten har investert tungt på Vibrandsøy i de senere årene for å gi allmennheten tilgang. Jeg ser derfor på det som et paradoks at den tidligere båtforbindelsen er lagt ned slik at Vibrandsøy nå er utilgjengelig for folk flest.